11.07.2017 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prognóza úrody pšenice ozimnej v roku 2017

September 2016 v podmienkach Slovenska možno z teplotného hľadiska hodnotiť ako teplý mesiac s priemernou odchýlkou od dlhodobého priemeru o +2,5 °C, pričom v hlavných pestovateľských oblastiach ozimných obilnín bola táto odchýlka v rozpätí od +1,9 do +2,9 °C. Október 2016 bol chladnejší v porovnaní s dlhodobým priemerom, keď odchýlka v priemere za Slovensko bola na úrovni -0,7 °C. Chladnejší bol predovšetkým na Záhorí, v Nitrianskom kraji a južnej časti stredného Slovenska.

Priebeh počasia na jeseň

Z hľadiska úhrnov zrážok bol september 2016 na dolnej hranici dlhodobého normálu, keď v priemere za SR spadlo 51 milimetrov zrážok, čo predstavuje 81 percent dlhodobého normálu (DN). Najnižšie zrážkové úhrny boli pritom na západe SR (72 percent DN), na strednom Slovensku to bolo 88 percent a na východe 79 percent DN. V októbri spadlo výrazne viac zrážok ako je dlhodobý priemer pre tento mesiac, čo znamená, že bol veľmi vlhký, na východe SR až mimoriadne vlhký. V priemere za Slovensko spadlo 113 mm zrážok (185 percent DN). V tomto mesiaci sme zaznamenali najnižšie zrážkové úhrny na západe SR (127 percent DN), na strednom Slovensku to bolo 178 percent DN a na spomínanom východnom Slovensku až 244 percent DN, takže priestorové rozloženie zrážok v tomto mesiaci bolo výrazne nevyrovnané. November 2016 možno zhodnotiť ako zrážkovo priemerný a priestorovo vyrovnanejší ako október.

Predplodiny

V našich podmienkach (najmä vo vlhkejších lokalitách) sú vhodnou predplodinou pre pšenicu ozimnú ďatelinoviny. Rovnako dobrými predplodinami sú aj strukoviny. Pšenica bola po týchto predplodinách vysiata približne na 22 percentách plôch. Na takmer 16 percentách plôch bola pre pšenicu ozimnú predplodinou repka a približne na rovnakej výmere i slnečnica. Pestovanie obilniny po obilnine, predovšetkým pšenice po pšenici je z hľadiska kvality zrna ale aj úrod menej vhodné, avšak na základe našich pozorovaní sme zistili, že minimálne na 27 percentách plôch bola pre pšenicu predplodinou práve obilnina (jačmeň, pšenica) a asi na 19 percentách plôch kukurica.

Vplyvom priaznivých poveternostných podmienok v jesenných mesiacoch, ako aj vďaka dlhšiemu trvaniu vegetačného obdobia (aj počas celého novembra) stav porastov pred zimou výraznejšie neovplyvnil fakt, že porasty pšenice boli v často v redukovaných osevných postupoch zaraďované aj po neskôr zberaných plodinách, ako slnečnica, kukurica na siláž, ale predovšetkým kukurica na zrno. I keď sme pozorovali aj porasty v nižšom vývojovom štádiu, tieto porasty boli v čase inventarizácie pred zimou dostatočne vyvinuté a pripravené na optimálne prezimovanie.

Kvalita predsejbovej prípravy pôdy

Predsejbová príprava pôdy z dôvodu relatívne vhodných podmienok na jeseň roku 2016 bola vykonaná precíznejšie, i keď sme zaznamenali niektoré nedostatky, ktoré súviseli hlavne s časovým stresom. Hlavne po zaradení ozimín v osevnom postupe po neskôr zberaných predplodinách, zostávalo na prípravu pôdy relatívne málo času.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down