29.07.2022 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prognóza úrody pšenice ozimnej v roku 2022

Pšenica ozimná sa v ročníku 2021/2022 pestovala na výmere takmer 385 tisíc hektárov (zdroj NPPC – VÚPOP). V porovnaní s predchádzajúcim rokom jej plochy stúpli o 19 percent. Čo sa týka priestorového rozloženia osevu ten sa v ostatných rokoch významnejšie nemení. Najväčšia výmera osiatych plôch pšenicou ozimnou bola aj v tomto roku v Nitrianskom kraji (34 percent) a najnižšia v kraji Žilinskom (necelé 3 percentá).

Nakoľko ani v tomto roku sme nevykonávali monitorovanie stavov porastov pšenice pred a po prezimovaní je ťažšie zhodnotiť situáciu, ktorá prebiehala počas vegetačného obdobia. K dispozícii máme len aktuálny vývoj poveternostných podmienok počas vegetácie a informácie z inventarizácie porastov uskutočnenej v poslednej dekáde júna z jednotlivých krajov Slovenska.

Limitujúci faktor - počasie

Napriek uvedeným nedostatkom máme za to, že limitujúcim faktorom, ktorý sa podpíše na tohtoročných úrodách všetkých plodín, nielen pšenice ozimnej, bude počasie.

Tak ako v posledných rokoch i v tomto ročníku predpokladáme, že väčšina porastov pšenice ozimnej bola zakladaná v neskoršom agrotechnickom termíne, teda buď ku jeho koncu, resp. až po termíne. Faktory, ktoré ovplyvňujú počiatočný vývoj porastov možno zhodnotiť tak, že väčšina porastov bola zakladaná redukovanými technológiami obrábania pôdy (minimalizácia).  Do popredia sa postupne pri zakladaní porastov dostávajú i ďalšie konzervačné technológia, ako napríklad strip-till, resp. priama sejba (no-till). Tieto technológie práve v situáciách, v ktorých sa nachádzame v súčasnosti budú nadobúdať na význame nielen z pohľadu rentability a konkurencieschopnosti pestovania, ale taktiež z dôvodu eliminácie negatívnych javov spôsobených poveternostnými podmienkami (predovšetkým suchom).

Vplyvom využívania nových technologických postupov a zariadení možno konštatovať, že technologická i agronomická disciplína sa zlepšila. Svedčil o tom celkový stav porastov z pohľadu chorôb, škodcov i zaburinenosti.

Aj nepriaznivé podmienky, spôsobené hlavne nedostatkom zrážok, ale aj vysokými teplotami, je možné v súčasnosti aspoň čiastočne eliminovať. Existujú na trhu rôzne prípravky, resp. preparáty, aplikovateľné s osivom alebo v rámci predsejbovej prípravy,  ktoré umožňujú rastlinám prekonať počiatočný vlahový stres a umožnia lepšie zapojenie, vyrovnanosť a kondičnú schopnosť porastov. Keďže účinnosť týchto prípravkov je limitovaná, netreba opomínať fakt, že takto podporené porasty sa časom dostanú do vlahového stresu, ktorý môžu zvládať horšie ako porasty, ktoré sa vlahovému a teplotnému stresu prispôsobovali od začiatku vegetácie. Preto je potrebné, aby boli porasty pred stresom chránené i v priebehu ďalšej vegetácie, aby sa tak efekt z počiatočného priaznivého vývoja prejavil v konečnej bilancii pri zbere úrody. Iba tak je možné pozitívne vybilancovať zvýšené náklady vstupov a zabezpečiť rentabilitu pestovania.

Špecifiká sezóny

Významným faktorom, ktorý sa prejavil už v tomto pestovateľskom ročníku bolo rapídne zvyšovanie cien agrochemikálií.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down