04.04.2013 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program cezhraničnej spolupráce

Národná rozvojová agentúra Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásili 3. apríla tohto roku 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU - SK.

V rámci 5. výzvy bude otvorených päť oblastí podpory. Presný okruh podporených aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky www.husk-cbc.eu.
Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarska. V tejto výzve bude dostupných 11 816 023,06 EUR zo zdrojov ERDF.
Žiadosti o finančný príspevok (FP) v rámci Programu môžu predkladať najmä subjekty z verejného sektora; napríklad samospávy, obce, neziskové organizácie či občianske združenia. Presný okruh žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. Žiadosti o FP musia byť pripravené spoločne oboma stranami tj. slovenskými a maďarskými partnermi.
Žiadosť o FP musí byť predložená v dvoch jazykoch (HU, SK), avšak nie je nutné využiť obe jazykové rozhrania. Obe jazykové verzie sú identické. Obsah žiadosti o FP však musí byť v oboch jazykoch. (MPRVSR)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down