27.03.2018 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej

Tlak na znižovanie nákladov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín podmienil v ostatných rokoch rozvoj a rozširovanie minimalizačných a pôdoochranných technológií. Na ich uplatnenie sú vhodné väčšie plochy, umožňujúce nasadenie výkonnej techniky. Dôvody pre uplatňovanie úsporných pestovateľských technológií sú nielen technologické, ale hlavne ekonomické. Okrem posúdenia dopadov na úrodnosť pôdy a výšku produkcie rastlinnej výroby, je v centre pozornosti hlavne optimalizácia výrobných nákladov.

Rozhodujú podmienky

Pri voľbe alternatívnych spôsobov obrábania pôdy je rozhodujúce vždy zhodnotiť pôdne a klimatické podmienky stanovišťa. Na druhovo ľahších a pre vodu priepustnejších pôdach je možné znížiť hĺbku a intenzitu obrábania pôdy, prípadne ponechať časť pôdy v prirodzenom uložení.

Správne založenie porastu kukurice je jedným zo základných predpokladov dosiahnutia vysokej produkcie a kvality kukurice bez ohľadu na smer jej využitia. Chyby pri sejbe tejto významnej plodiny sa môžu veľmi ťažko napraviť následnými opatreniami. Ak nezabezpečíme optimálny počet jedincov na jednotke plochy pre danú lokalitu, nezvolíme vhodný hybrid pre cieľové využitie, bude negatívne ovplyvnená nielen výška, ale aj kvalita produkcie kukurice siatej.

K rozhodujúcim oblastiam agrotechniky kukurice siatej, kde dochádza k zásadným zmenám, je spôsob základného obrábania pôdy. Okrem pracovne a energeticky náročných tradičných (konvenčných) spôsobov, sa stále viac presadzujú tzv. redukované pestovateľské technológie s prvkami ochrany pôdy. Najčastejšie uplatňovanou technológiou zakladania porastov kukurice siatej je nahradenie orby plytkým kyprením a spojenie predsejbovej prípravy spolu so sejbou a hnojením. Cielená dávka živín „pod pätu“ podporuje rovnomernosť a kompletnosť budúcich porastov kukurice.

Dôraz na prípravu pôdy

Základná a predsejbová príprava pôdy pod kukuricu siatu musí predovšetkým zabezpečiť jej dobrú prekyprenosť. Len tak je schopný koreňový systém tejto plodiny preniknúť do väčších hĺbok a v prípade pôd s primeranou výškou hladiny podzemnej vody je schopná rastlina kukurice čerpať vlahu aj z hlbších vrstiev pôdy. Ak sme pôdu na jeseň zorali bez povrchovej úpravy oráčiny, tak skoro na jar, len čo to vlhkostné pomery dovolia, povrch urovnáme.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down