Projekt cezhraničnej spolupráce Biodiverzita SK-CZ

K mnohým cezhraničným projektom Európskej únie, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie stavu životného prostredia, patrí aj projekt s názvom Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a v Bielych Karpatoch.

BANSKÁ BYSTRICA. „Tento spoločný projekt Lesov SR, štátny podnik, Banská Bystrica a cezhraničného partnera – Lesov Českej republiky, štátny podnik – je zameraný na ochranu biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území,” uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.

V polovici augusta 2017 sa v Českej republike uskutočnila úvodná terénna exkurzia na jednom z miest realizácie projektu; konkrétne to bolo v obci Štítna nad Vláří (okres Zlín). Táto akcia bola zameraná na oboznámenie sa účastníkov s aktuálnym stavom lokalít, v ktorých sa v rozmedzí rokov 2017 až 2019 budú realizovať jednotlivé opatrenia.

Projekt je realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

„Celkové výdaje projektu sú rozpočtované vo výške 775 239,66 eura; zo strany vedúceho partnera sú financované v rozsahu 59,86 percenta, a zo strany cezhraničného partnera je podiel 40,14 percenta,“ uviedol Martin Pavlíček, riaditeľ Krajského riaditeľstva Lesov ČR v Zlíne.

K nosným aktivitám projektu bude patriť odstránenie nežiaducej krovitej vegetácie (trnka, hloh, šípka), čo spolu s pravidelným kosením dlhodobo neobhospodarovaných lúk umožní návrat vzácnych horských druhov rastlín, najmä chránených druhov z čeľade vstavačovitých.

Získané seno spolu s ďalším krmivom bude v zimnom období poskytované lesnej zveri prostredníctvom prikrmovacích zariadení, čím sa výrazne znížia potencionálne škody na mladých lesných porastoch (odhryz a lúpanie kôry zverou).

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *