01.08.2015 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt pomôže podnikateľom aj obciam

Zužitkovanie odpadov, vznikajúcich v regióne a spojené s ich energetickým využitím je v súlade so snahou vyriešiť problém nakladania s odpadom na regionálnej úrovni.

Cieľom slovensko - maďarského projektu je vývoj kontinuálneho kombinovaného drviaco-miešaco-dávkovacieho zariadenia a vývoj pyrolýzneho reaktora, ktorý ako celok naraz dokáže spracovať a  zužitkovať komunálny aj poľnohospodársky rastlinný a lesnícky odpad. Spoločné dielo potom bude možné využiť v obidvoch krajinách.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v plnej miere rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj. Hlavne využívanie biomasy ako najperspektívnejšieho  obnoviteľného zdroja energie prispieva nielen k znižovaniu tvorby skleníkových plynov ale má pozitívny vplyv aj na ďalšie oblasti života obyvateľstva. Prispieva k tvorbe nových pracovných miest, zabezpečuje kapitálové zhodnotenie vložených prostriedkov na území štátu, kde sa dopestuje, kladne ovplyvňuje obchodnú bilanciu štátu a prispieva k regionálnemu rozvoju, nakoľko biomasa je rovnomerne rozložená po celom území Európy.

Cieľovými skupinami výskumu a vývoja pyrolýzneho reaktora, zužitkujúceho kombinovaný odpad, sú malí a strední podnikatelia a miestne samosprávy. Výsledok projektu má z hľadiska obyvateľstva v prihraničných oblastiach na jednej strane ekologický prínos, veď zvýšené využitie obnoviteľných zdrojov energie súvisí so znižovaním emisií oxidu uhličitého.

Zvýšenie povedomia

Okrem toho projekt a jeho realizácia môže mať vplyv aj na zvýšenie environmentálneho povedomia spoločnosti, súčasne môže mať vplyv na zvýšenie záujmu o obnoviteľné zdroje energií a s nimi súvisiace projekty, a to nielen zo strany investorov alternatívnych elektrární s vysokým rozpočtom, ale aj zo strany samospráv, malých a stredných podnikateľov, ba i zo strany obyvateľov.

Prihraničná oblasť je z geografického i kultúrneho hľadiska jednotná, o čom svedčí skutočnosť, že oblasti na oboch stranách hranice možno považovať za tradičné poľnohospodárske územia. V zamestnaneckej štruktúre tejto oblasti má oveľa väčší dôraz agrárny charakter a pomer aktívnych pracujúcich v poľnohospodárstve a lesníctve je väčší ako celoštátny priemer. Realizácia projektu prispeje k cezhraničnej spolupráci vo výskume a vývoji, dáva šancu pre vznik a realizáciu ďalších spoločných výskumno-vývojových úloh, hlavne čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie. 

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down