Propán na modernizáciu poľnohospodárstva

Hľadanie najvhodnejšieho zdroja energie je výzvou pre mnohé spoločnosti, a to nielen v poľnohospodárskom sektore. Kolísanie cien a mnohé zmeny ovplyvňujú energetické koncepcie. Rastie potreba istej miery autonómie, ktorá môže zabezpečiť určitú stabilitu. Svetlom na konci tunela môže byť propán.

Propán a v menšej miere zmesi propánu a butánu sa používajú v mnohých odvetviach v celom spektre poľnohospodárskej výroby. Propán napríklad dosahuje vynikajúce výsledky pri sušení obilia, čo výrazne predlžuje čas skladovania a zvyšuje aj možnosti ďalšej distribúcie do zahraničia. Existujú však aj pestovateľské pálenice, ktoré potrebujú vykurovať kotly v destilačných zariadeniach, pražičky v pražiarňach kávy alebo varne v malých pivovaroch. V oblasti chovu hospodárskych zvierat majitelia a prevádzkovatelia najčastejšie riešia, ako vykurovať hydinárske a chovateľské zariadenia. Ak na mieste nie je prípojka zemného plynu, veľmi vhodnou alternatívou je propán.

Propán sa vyrába skvapalňovaním ropných plynov vznikajúcich pri rafinácii ropy pri tlaku a nízkej teplote. Do plynného stavu sa vracia až tesne pred vstupom do horáka - počas prepravy a v skladovacích nádržiach na pozemku zostáva v kvapalnom stave. Najmä z kvalitatívnych dôvodov spoločnosť TOMEGAS, tradičný dodávateľ skvapalnených plynov pôsobiaci na domácom trhu od roku 1992, spolupracuje výlučne s osvedčenými dodávateľmi zo Západu. Špecifikom vykurovania propánom je „nutnosť“ skladovať požadované množstvo skvapalneného plynu na pozemku v špeciálnej nádrži, ktorú raz za čas doplní cisterna. Cisterna sa v prípade veľkých prevádzok môže prenajať od spoločnosti TOMEGAS a mesačný poplatok zahŕňa servis a „automatické“ doplnenie vždy, keď hladina klesne pod určitú úroveň. Samotná počiatočná investícia sa tak výrazne znižuje a vykurovanie kvapalným propánom je úplne bez starostí.

Ekonomická stránka prechodu z iného zdroja energie na propán je samozrejme individuálna a vždy by sa mala starostlivo vypočítať. Pri porovnaní súčasných cien energií (elektrina, drevo, tepelné čerpadlo, zemný plyn) je na tom propán stále veľmi dobre. A keďže nepodlieha regulácii, jeho ceny sú stabilné. Navyše je ho dostatok, keďže kapacita európskych rafinérií sa v dôsledku udalostí posledných rokov stále zvyšuje. V každom prípade propán (alebo zmes propánu a butánu) možno použiť pre akýkoľvek typ plynového kotla, zákazník sa nezaväzuje k žiadnym odberom, vždy platí paušálnu sumu za doplnenie nádrže a jeho spaľovanie neprodukuje takmer žiadne škodlivé emisie - práve preto nemusí prevádzkovateľ kupovať emisné kvóty, čo môže výrazne zlacniť výrobnú prevádzku. Propán-bután je lacnejší, čistý propán má vyššie oktánové číslo a je čistejší s minimálnym obsahom síry. Pozostáva len z uhlíka a vodíka a má výhrevnosť 46,4 MJ/kg (najvyššia spomedzi palív). Mýtus o vyššej cene propánu, ktorý v spoločnosti pretrváva od 90. rokov, je preto v kontexte súčasných udalostí skôr smiešny.

www.tomegas.sk

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down