21.01.2019 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prosperujúce plodiny - poznatky z výskumu a praxe 2018

Pod týmto názvom sa v decembri 2018 uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú zorganizovali Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Agrada s. r. o., Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre, Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Prahe na pôde a v spolupráci s PD Jaslovské Bohunice.

Odbornými garantmi podujatia boli Ing. Peter Bokor, Ph.D. z SPU Nitra, Ing. David Bečka, Ph.D. a prof. Ing. Jan Vášák, CSc. – obaja z ČZU Praha.

Zmeny v pestovateľských technológiách repky a pšenice

Podľa prof. Ing. Jana Vašáka z ČZU Praha, ohromne záleží na kvalite osiva. Na sucho je okrem iného potrebné reagovať hustotou porastu, t. j. výsevkom a taktiež ošetrením osiva. V oblastiach, resp. v rokoch s nedostatkom zrážok je nutné uplatňovať vyššie výsevky, aplikovať hydrogél. „Stimulant, v našom prípade AG070, je vždy prínosom,“ uviedol prof. Vašák a dodal: „Na základe presných i poloprevádzkových pokusov odporúčam zvýšiť výsevky ozimnej repky z 50 semien na 70-80 semien na meter štvorcový. Platí to pre suché oblasti – tam, kde spravidla nie je možné dopestovať kvalitný sladovnícky jačmeň, alebo pri očakávaní suchého roka. Vo vlhších oblastiach, kde dopestujú kvalitný sladovnícky jačmeň, postačí 50 semien na meter štvorcový.“ Pri hľadaní ciest pre vzostup rastlinnej produkcie odporučil okrem iného zlepšiť kvalitu osiva a taktiež systém kontroly tejto kvality. V prípade porastov s problematickým vzchádzaním (ozimná repka za sucha, jarný mak) prof. Vašák odporučil strip-till sejacie stroje. Hnojenie „pod pätu“ s viac než 10 kg dusíka na hektár je problematické, pretože korene dlho zostávajú v „luxusne“ vyživenej pôde (balíčkový efekt). Pri ozimnej repke odporúča uplatňovať hnojenie pred zimou, poznatky ale nepaušalizovať, pretože čo vychádza pri repke (vetvenie je prínosom), v prípade ozimných obilnín nevychádza (neproduktívne odnože sú neželané).

Ako zlepšiť poľnú vzchádzavosť repky a jej úrodu

Podobne aj v ďalšej prednáške Ing. Hany Honsovej z ČZU Praha, základným predpokladom ako zvýšiť úrody repky, je vysievanie vysokokvalitného osiva, ktoré vzíde aj v stresových podmienkach. Rýchle a vyrovnané vzchádzanie a dosiahnutie optimálnej hustoty porastu silných rastlín je základným predpokladom pre dobré prezimovanie a dosiahnutie vysokej úrody. V poľných pokusoch v pestovateľskom ročníku 2017/2018 (Výskumná stanica ČZU Červený Újezd, Praha – západ) pri vzchádzaní repky panovali ideálne vlahové podmienky. Najlepšie vzišlo osivo namorené rastovým stimulátorom AG 070. Pri dostatku vlahy horšie vzišlo osivo navyše obohatené prípravkom pútajúcim vodu. Klíčiace rastliny horšie prerážali obal hygroskopickej látky, ktorou boli semená repky obalené. Počet rastlín sa premietol do dosiahnutých úrod. V porovnaní variant ošetrenia osiva, najlepšie dopadol v prípade namorenia stimulátorom AG 070. Obalenie osiva hydrogélom prinieslo len mierne zvýšenie úrody. Rozdiely v úrodách v porovnaní s kontrolným variantom boli ale malé. Naopak v roku 2018 pri sejbe repky a jej vzchádzaní panovalo v lokalite veľké sucho, ktoré sa negatívne prejavilo na poľnej vzchádzavosti. Poľnú vzchádzavosť zvyšoval stimulátor AG 070. Hustotu porastu taktiež zvyšovala aplikácia hydrogélu pri sejbe spolu s hnojivom Physiostart.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down