27.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pšenica ( jar) + Agronóm č. 2 / 2023

Pšenica – naďalej kľúčová plodina našich polí.
Končiaca zima 2022/2023 sa podľa údajov SHMÚ zaradila na
Slovensku do užšej skupiny mimoriadne teplých zím. Prejavilo
sa to aj na počte ľadových dní, kedy teplota vzduchu celý deň
zostáva v oblasti záporných hodnôt. Takýchto dní bolo najmenej
vo východných a juhovýchodných oblastiach Podunajskej nížiny, na
Ponitrí a na juhu stredného Slovenska, kde na niektorých miestach
ich počet nedosiahol viac ako tri. Z hľadiska hodnotenia sucha je
naďalej väčšina nášho územia bez rizika jeho vplyvu. Relatívne
nasýtenie je na podstatnej časti územia vyššie ako 70 percent.
Konkrétne deficit pôdnej vlahy je –5 až –20 milimetrov ojedinele na
západnom Slovensku, Gemeri a Above, a lokálne v okolí Bratislavy
až do –40 milimetrov. Normálne podmienky prevládajú na približne
54 percentách územia. Február 2023 skončil na Slovensku po teplotnej
stránke na celom území ako normálny, čo sa týka zrážok bol na
väčšine územia Slovenska silne podnormálny (veľmi suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Percento
normálu 1991 – 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Oravskej Lesnej 199 percent a najnižšie
v Rožňave 22,7 percenta.
V prípade pšenice ozimnej ako aj ostatných ozimných obilnín, sa na jeseň v roku 2022 vo viacerých
regiónoch hlavne južného a stredného Slovenska zopakovali problémy pri zakladaní porastov
z dôvodu výraznej absencie vlahy v pôde. Boli však lokality, kde sa naopak vyskytli prívalové dažde.
Z týchto dôvodov sa ozimná pšenica v posledných rokoch vysieva v neskorších agrotechnických
termínoch. Našťastie dlhá teplá jeseň 2022 s občasnými zrážkami vytvorila dobré podmienky pre rast
a vývoj porastov, pričom aj slabé porasty sa postupne zapojili a pohľad na ozimnú pšenicu bol koncom
roka všeobecne uspokojivý.
Čo nás ale čaká po otvorení vegetácie? Keďže pšenice vegetovali prakticky počas celej zimy, najmä
na juhu Slovenska, netreba čakať s jarným prihnojením dusíkom, realizovať ho treba všade tam, kde
to stav pôdy a počasie dovolia. Čo sa týka zdravotného stavu porastov, dôsledkom vplyvu klimatickej
zmeny nastali zmeny v zložení druhového spektra niektorých patogénov. Taktiež sa zmenila
dominancia jednotlivých patogénov, ktorá súvisí so zmenami v počasí (nerovnomerné rozdelenie
zrážok počas vegetácie, nadpriemerne vysoké teploty), napr. múčnatka trávová, či septorióza pšenice
sa v posledných rokoch nevyskytujú pravidelne. Objavili sa nové choroby, napr. ramuláriová škvrnitosť,
ktorá je na jačmeni veľmi nebezpečnou chorobou, avšak v ostatných rokoch sa pre suchý záver
vegetácie vyskytuje menej. Čoraz viac sa na porastoch vyskytuje helmintosporióza pšenice. Tieto zmeny
v škodlivosti a dominancii patogénov si vyžadujú pozornosť pestovateľov, je potrebné si položiť otázku,
ktorý fungicíd vybrať a ako ho správne použiť. Podľa odborníkov na túto otázku nie je jednoznačná
odpoveď. Ako prvé treba určiť termín ošetrenia. V prípade pšenice ide o ochranu zástavového listu,
t. j. termín T2. Na druhom mieste je určenie spektra patogénov, t. j. proti čomu bude fungicíd použitý.
Konkrétne v pšenici je to v posledných rokoch DTR, čo sa týka hrdzí – tieto sa vyskytujú neskôr
v závislosti od podmienok, resp. priebehu počasia. V treťom kroku ide o výber fungicídu – aktuálne
máme k dispozícii 116 fungicídov na báze 39 účinných látok. K dispozícii sú aj úzko‑špecializované
prípravky, ktoré sú cielene zamerané len na jedného patogéna, väčšinou proti múčnatke. V prípade
prípravkov so širšou registráciou, do T2 termínu, kde hrozí napadnutie DTR, musí byť fungicíd hlavne
zameraný proti tomuto patogénovi, všetko ostatné je bonus navyše. Z hospodársky významných
chorôb sa môžu vyskytnúť hrdza pšenicová, alebo septorióza pšenicová, je preto dobré ak fungicíd
pokrýva aj tieto choroby. Až potom nastupuje výber fungicídu podľa ceny, bonusov, ekonomicky
výhodných balíčkov, atď. Dôležitá je aj dobrá osobná skúsenosť.
Z pohľadu ozimín vstupujeme do druhej časti vegetácie, dôležitej z hľadiska tvorby úrody, o ktorej
ešte nie je rozhodnuté. Pripravme sa.

VIERA UVÍROVÁ

https://rno.sk/wp-content/uploads/2023/03/psenica-1-SK-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down