01.08.2022 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PŠENICA ( leto) + Agronóm č.4 / 2022

Rok 2022 – extrémne sucho, skorý zber úrody

Vo všeobecnosti k suchu dochádza pri nedostatku zrážok v dlhšom časovom období – na Slovensku v rozsahu týždňov až mesiacov a vedie k nedostatku vody pre istú aktivitu, skupinu ľudí alebo životné prostredie. Sucho spôsobuje problémy hlavne v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Z pohľadu meteorológie je sucho najpomalšie sa vyvíjajúci a dlhodobo pretrvávajúci jav spomedzi extrémnych meteorologických javov. Je jedným z radu významných stresorov pôsobiacich na úrodu poľnohospodárskych plodín, a týka sa aj tých najproduktívnejších oblastí.

Celkové ekonomické dôsledky spôsobené obdobiami sucha a nedostatku vody v posledných troch desaťročiach v EÚ boli vyčíslené na 100 miliárd eur. To rozhodne nie je malé číslo a poukazuje na závažnosť dopadov sucha na poľnohospodársku výrobu, na jej zraniteľnosť.

Aj keď úrody poľnohospodárskych plodín v Európe vzrástli o 24 – 39 percent, avšak v posledných dekádach je v niektorých oblastiach viditeľný pokles rastu alebo stagnácie úrod produkcie, a to aj napriek pokroku v oblasti šľachtenia a uplatňovania moderných technológií. Hoci úrody všetkých plodín v podmienkach strednej Európy zaznamenávajú viac‑menej vzrastajúce trendy, došlo k výraznému nárastu medziročnej variability v dosahovaných úrodách. Pri jačmeni jarnom, ovse a pšenici jarnej prevládajú ročníky s nízkymi úrodami nad rokmi s veľmi dobrou až vysokou úrodou produkcie. Najtesnejšia väzba v prípade jarných obilnín bola určená vo fenofáze kvitnutia – mliečna zrelosť zrna. Obdobím s najväčším podielom sucha na znížení úrod ako pre jarné tak pre ozimné obilniny sú mesiace apríl až jún. Suchom a nerovnomerným rozložením zrážok sú viac zraniteľné jarné obilniny ako ozimné.

Podľa údajov SHMÚ miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 55 percentách územia (stav k 3. júlu 2022). Najviac je extrémne sucho rozšírené na východnom a strednom Slovensku a ojedinele aj na Podunajskej nížine a Záhorí. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, inak je situácia podobná ako v celom pôdnom profile. O niečo lepšie je na tom hlbšia vrstva pôdy, kde je extrémne sucho na 22 percentách územia, ale aj v tejto vrstve je suchom zasiahnutých až 95 percent celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na podhorí Tatier, na Liptove a Orave, kde dosahuje úroveň –80 až –100 milimetrov. Deficit –60 až –80 milimetrov je miestami na strednom a východnom Slovensku. Normálne podmienky sú len na 0,8 percenta územia – týkajú sa len najvyšších pohorí.

Naprieč celým Slovenskom poľnohospodári avizujú zber pšenice a ďalších druhov obilnín pri extrémnom suchu. V kontexte chýbajúcich zrážok, ich nerovnomerného rozloženia počas vegetácie, veľakrát v malých objemoch do pár milimetrov, t. j. bez významného vplyvu na porasty, je výsledkom mimoriadne závažný stav, ktorý sme tu nemali minimálne posledných päť rokov. Napriek tomu, že žatva sa len rozbehla – už teraz je zrejmé, že rok 2022 sa zapíše do radu tých suchých s extrémnymi prejavmi počasia s nepriaznivým dopadom na úrody nielen jarín, ale aj ozimných plodín.

VIERA UVÍROVÁ

https://rno.sk/wp-content/uploads/2022/08/psenica-2-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down