22.08.2019 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PŠENICA ( leto ) + Agronóm č. 4 /2109

Čo je doma, to sa počíta.
Azda ani jedno odvetvie národného hospodárstva nie je tak vystavené vplyvom počasia ako práve poľnohospodárska výroba. Pestovatelia si musia zvykať na čoraz väčšie extrémy počasia s dosahom na výrobu a výslednú produkciu. Nebolo tomu inak ani vo vegetačnom roku 2018/2019.

Výrazne suchá jeseň spôsobila nerovnomerné vzchádzanie ozimín. Po relatívne miernej zime to nebolo ideálne ani počas prvých jarných mesiacov. Obilniny, najmä na juhozápade a východe Slovenska v dôsledku nedostatku zrážok redukovali počet odnoží, menej využívali dodané živiny. Ďalším výrazným extrémom bol veľmi chladný máj s nadpriemerným úhrnom zrážok, pričom často nastal ten problém, že sa nedalo vstúpiť do porastov a urobiť v nich základné ošetrenia. Podľa údajov SHMÚ bol tohtoročný máj na západnom Slovensku najchladnejším májom od roku 1991. Na strednom a východnom Slovensku bol časovo najbližší chladnejší máj pozorovaný v roku 2004. Naopak jún 2019 bol rekordne teplý, zrážkovo zväčša podnormálny, pričom v úhrnoch zrážok boli aj medzi susediacimi lokalitami zaznamenané obrovské rozdiely.

V prípade pšenice ozimnej, ktorá sa v ročníku 2018/2019 pestovala na výmere takmer 386 tisíc hektárov (zdroj NPPC – VÚPOP), z pohľadu chorôb predovšetkým hubových, boli v závere vegetácie lokálne pozorované významnejšie napadnutia fuzáriami klasov. Zo škodcov, hlavne na západe Slovenska (Trnavská tabula, Levický okres) porasty dozrievajúcej pšenice, ale aj ďalších plodín významne poškodzovali premnožené hraboše.

Čo sa týka jačmeňa jarného – našej najrozšírenejšej jarnej hustosiatej obilniny, jeho výmera v tomto pestovateľskom ročníku predstavovala niečo cez 87 tisíc hektárov (zdroj NPPC – VÚPOP). Aj v jeho prípade sa absencia zrážok počas jarných mesiacov nepriaznivo prejavila na tvorbe a vývine odnoží. Našťastie v máji sa situácia obrátila a zrážky významne podporili stav porastov. Avšak vplyvom intenzity a pretrvávania zrážok v kombinácii s veterným počasím dochádzalo k poľahnutiu porastov, čo môže skomplikovať samotný zber s dosahom na výšku úrody.

Na juhu Slovenska žatevné práce odštartovali v 25. kalendárnom týždni zberom ozimného jačmeňa. Suché počasie, vysoké teploty a silné vetry urýchlili dozrievanie všetkých hustosiatych obilnín ako i repky. Úvod zberu naznačuje zaostávanie v porovnaní s výsledkami dosiahnutými v minulom roku.

Avšak odhady úrod vypracované NPPC – VÚRV Piešťany, na základe zberovej inventarizácie porastov k 25. júnu 2019 naznačujú pri oboch plodinách - pšenici ozimnej a jačmeni jarnom, predpoklad dosiahnutia nadpriemerných hektárových úrod v porovnaní s priemerom ostatných desiatich rokov (2009 – 2018), pričom pri pšenici ozimnej by mal nárast predstavovať 9,85 percenta a pri jačmeni jarnom 8,56 percenta. Hektárové úrody by mali mierne rásť aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018: pri pšenici ozimnej o 5,99 percenta a pri jačmeni jarnom o 18,73 percenta. Výsledok ukáže, ako sa hovorí, až kombajn a realita v sklade. Skrátka čo je doma ...

Aj keď zber obilnín je v plnom prúde, pestovatelia sa už musia vážne zamýšľať nad založením budúcej úrody. Rozhodne to nebudú mať jednoduché. S dňami poľa zameranými na odrodové pokusy aj v tomto roku, akoby sa vrece roztrhlo, ponuka odrôd je mimoriadna. Podľa šľachtiteľky Ing. Daniely Dvončovej, PhD., z NPPC - VÚRV, VŠS Vígľaš – Pstruša, autorky jedného z odborných príspevkov predkladanej odbornej prílohy, tvorba nových materiálov pšenice je zameraná nielen na zvýšenie technologickej kvality, ale aj na zvýšenie odolnosti proti nepriaznivým faktorom prostredia, ktorými sú zimuvzdornosť, tolerancia proti suchu, odolnosť proti chorobám, skorosť a nepoliehavosť. Šľachtenie pšenice ako cieľavedomá ľudská činnosť sa tiež podriaďuje požiadavkám agronomicko-pestovateľským (napr. stabilita úrody, úrodnosť, skorosť, fenotyp), požiadavkám spracovateľov (kvalita, stabilita, kŕmna kvalita) a požiadavkám spotrebiteľa, t. j. požadovaná je stabilná kvalita výrobku, prijateľná cena, výrobky s nadhodnotou s pozitívnym vplyvom na zdravie.

S cieľom napomôcť Vám pestovateľom pri výbere tej najvhodnejšej odrody či už pšenice, jačmeňa, ale aj raže, prípadne tritikale, do Vašich výrobných podmienok, je súčasťou predkladanej odbornej prílohy tabuľkový prehľad odrôd uvedených druhov obilnín.

VIERA UVÍROVÁ

psenica-2-min-3

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down