07.07.2017 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy

Napriek tomu, že pestovatelia poznajú odporučenia pre hnojenie ozimín, je dôležité si niektoré skutočnosti pripomenúť, ktoré môžu ovplyvniť výšku úrody a kvalitu produkcie. Na využitie genetického potenciálu úrod súčasného sortimentu ozimín je potrebné zabezpečiť dobrú agrotechniku, efektívnu hladinu prístupných živín v pôde a primerané hnojenie.

Spotreba živín

Efektívne hnojenie dusíkom je rozhodujúcim faktorom z hľadiska ekonomiky pestovania všetkých plodín teda aj ozimín. Samotné hnojenie dusíkom však nestačí. Iba vyrovnaná výživa všetkými biogénnymi prvkami v takom množstve a pomere, ktorý optimálne vyhovuje potrebám danej plodiny, môže viesť k úspešnému výsledku z hľadiska kvantity a kvality produkcie. Ozimná pšenica je najviac pestovanou plodinou v Slovenskej republike.

Ozimnú pšenicu zaraďujeme medzi plodiny so strednou potrebou živín (tab. 1). Na jednu tonu zrna a zodpovedajúceho množstva slamy a koreňov odčerpá v priemere 25 kg dusíka (N), 5 kg fosforu (P), 20 kg draslíka (K), 4 kg vápnika (Ca), 2,4 kg horčíka (Mg) a 4 kg síry (S).

Tab. 1. Priemerné odbery živín jednou tonou zrna ozimnej pšenice a priemerný celkový odber pri úrode 6 ton zrna na hektár

Odber živín N P K Ca Mg S
Množstvo v kg/t 22 – 26 4,4 – 6,2 17 – 21 2,8 – 5,7 1,2 – 3,0 4,0 – 5,8
Množstvo v kg/ha 150 30 110 24 12 30

Faktory prostredia

Jednotlivé živiny sú počas vývoja rastlín premiestňované do zberových produktov. V zrne sa nachádza najmä dusík a fosfor, v slame draslík a vápnik. Distribúcia horčíka a síry výrazne závisí od ich obsahu v pôde. V prípade vyhovujúceho obsahu sa približne polovica z prijatého množstva nachádza v zrne. Na deficitných stanovištiach je však väčší podiel v zrne obilnín. Pšenica začína svoj vývoj už v zrne pri klíčení, kedy dochádza vplyvom enzymatickej činnosti k rozkladu zložitých organických látok na látky jednoduché, ktoré zárodok (embryo) využíva pre svoj rast. Od chemického zloženia zrna závisí tvorba koreňového systému a prechod rastlín na výživu z pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down