23.04.2019 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Racionálne prístupy v pestovaní kukurice

Racionalizácia pri pestovaní poľných plodín a tým aj kukurice siatej na zrno je jedným zo základných pilierov pri dosahovaní ekonomicky výhodných úrod. Dlhodobo narastajúce ceny vstupov a energií nútia každého hospodára zamýšľať sa, ako znížiť náklady na jednotku produkcie. Často akoby sme zabúdali, že najlacnejšou cestou k splneniu základných požiadaviek rastliny pre optimalizáciu jej životných pochodov je chrániť ju pred chorobami a škodcami, ktorí sa najlepšie množia na plodinách botanicky blízkych, či už v rámci čeľade, rodu, druhu a odrody.

Osevný postup

Nie menej dôležitým faktorom je striedanie plodín s odlišnými nárokmi na vodu a živiny, čo čiastočne súvisí aj s hĺbkou koreňovej sústavy príslušnej plodiny. Plytko koreniaca plodina je vo väčšej miere závislá na živinách v pohotovej forme, ale aj na doplnkovej vode zo závlah, pokiaľ ju nemá z prirodzených zdrojov, t. j. zo zrážok. A tu niekde začína podstata hľadania súvislostí aj v samotných technológiách obrábania pôdy pod jednotlivé plodiny, vrátane kukurice siatej na zrno. Zohľadnením týchto a ďalších požiadaviek kukurice k jej pestovaniu sa možno rozhodovať, ako pristupovať k technológii, ktorú budeme uplatňovať. Kukurica patrí k plodinám, ktoré sú relatívne tolerantné k viacročnému pestovaniu po sebe. Mali by sme však počítať s tým, že zaraďovanie kukurice po sebe viac ako tri roky, nesie riziko zvýšených nákladov na chemickú ochranu spojenú s rozširovaním sa trvácich druhov burín, prípadne burín, ktoré sú typické pre kukuricu (láskavcovité, mrlíkovité, ježatka kuria, pupenec roľný, durman obyčajný a iné). Vhodnými predplodinami nezávisle na poveternostných podmienkach sú hustosiate obilniny. Keď zoberieme do úvahy ich najrozšírenejšie zastúpenie na ornej pôde, je tu ideálne využitie ich predplodinovej hodnoty. Z hľadiska striedania širokolistej a úzkolistej plodiny by bolo optimálne zaraďovať ju po strukovinách, resp. po repke olejke. To sú však predplodiny, ktoré sú lepšie využiteľné pre ozimné hustosiate obilniny.

Od prípravy pôdy

Výška nákladov pri pestovaní kukurice je v značnej miere ovplyvňovaná základnou prípravou pôdy, ktorá bude závisieť od predplodiny a samotnej pestovateľskej technológie.

V rámci základnej prípravy pôdy sa stretávame s konvenčným obrábaním pôdy, t. j. s dvoj, resp. trojorbovým systémom.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down