23.03.2016 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Racionálne s priemyselnými hnojivami (I.)

Využitie priemyselných hnojív pri pestovaní plodín, alebo moderné hnojivá potrebujú moderný servis, či súčasný stav a perspektíva výroby hnojív, to všetko si predsavzal zodpovedať 36. odborný seminár, ktorý v druhej polovici februára usporiadala spoločnosť Duslo, a. s. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Viac ako 220 hostí odborného seminára privítal prof. Ing. Otto Ložek, CSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako odborný garant podujatia venovaného priemyselným hnojivám.

Riešiť problémy, budovať vzťahy

V poradí 36. odborný seminár o racionálnom využívaní priemyselných hnojív otvoril Ing. Petr Bláha, generálny riaditeľ spoločnosti Duslo, a. s., ktorý sa vo svojom vstupe zameral na udržateľnosť spoločnosti: „Aktuálny stav slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva avizuje každým dňom celú radu problémov, ktoré v globálnych podmienkach svetovej ekonomiky nie je jednoduché vyriešiť. Musí dôjsť k zmene produktového mixu pestovaných plodín, k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. Ak je neustále opakovane proklamovaná z úst najvyšších predstaviteľov nielen na Slovensku, ale aj vo svete, trvalá udržateľnosť všetkých procesov, musím konštatovať, že na úseku udržania kvality poľnohospodárskej pôdy určenej na pestovanie poľnohospodárskych plodín, tomu tak nie je.

Pôdu musíme považovať za neobnoviteľný prírodný zdroj.“

Najzávažnejším problémom o ktorom sa viac hovorí a ktorý budeme musieť v nasledujúcich rokoch predovšetkým riešiť, je jednoznačne sucho. Ďalším veľkým problémom je úbytok organickej hmoty z poľnohospodárskych pôd.

„Vzniká zásadný rozpor medzi ekonomikou, ekológiou, etikou a zdravou populáciou. Tieto štyri segmenty by mali byť vyvážené a nemali by byť preceňované jednotlivé časti,“ zamýšľal sa Ing. Bláha a dodal: „Vyjadrujem presvedčenie, že si všetci dostatočne uvedomujeme nevyhnutnosť stabilizovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre ďalší rozvoj slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré je jedným z najväčších spotrebiteľov nami vyprodukovaných priemyselných hnojív.“

Účastníkov odborného seminára za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu pozdravil doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre: „Požiadavky na bioprodukciu v poľnohospodárskych ekosystémoch sa ustavične zvyšujú z dôvodu neustáleho rastu počtu obyvateľstva a požiadaviek na zabezpečenie ich výživy. Je naivné predpokladať, že nehnojená pôda poskytne optimálne podmienky pre pestované plodiny.“

„Negatívne vplyvy vznikajú z nedostatku vedomostí o vlastnostiach pôsobenia chemikálií v konkrétnych ekologických podmienkach, v danom rastlinnom a živočíšnom organizme, podceňovaním vplyvu agrochemikálií na organizmy a ekosystémy vôbec, ako aj nerešpektovaním zásad správnej aplikácie hnojív,“ konštatoval P. Ondrišík.

Faktory ovplyvňujúce výrobu hnojív

„S rastom populácie rastie aj spotreba dôležitých poľnohospodárskych plodín s čím súvisí aj rast spotreby priemyselných hnojív,“ uviedol Ing. Kamil Vali, riaditeľ úseku výroby anorganika zo spoločnosti Duslo, a. s.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down