12.01.2011 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Radi by sme pokračovali v tradícii

Začiatkom tohto kalendárneho roka sa funkcie riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex Výstavníctvo Nitra ujal Ľubomír MARTINKA. A neboli by to ROĽNÍCKE NOVINY, aby ho hneď za čerstva nepožiadali o aktuálny rozhovor.

S akými pocitmi ste pred niekoľkými dňami nastupovali na post riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra?

„Bola to pre mňa veľká výzva, nakoľko výstavisko je dnes platformou na komunikáciu pre všetky dôležité odvetvia národného hospodárstva. A bol som si vedomý i toho, že naše výstavy budú odzrkadľovať vývoj. A prostredníctvom prezentácie inovácií sa musíme pokúsiť byť úspešným katalyzátorom. To je vážny záväzok. Ide teda o obrovský pocit zodpovednosti.“

Ktorý problém ste pri nástupe do funkcie považovali za taký naliehavý, že ste sa ihneď museli pustiť do jeho riešenia, a ako ste ho vyriešili?

„Zatiaľ som v štádiu analýzy procesov v podniku. Následne prejdem k ich optimalizácii v súlade s cieľmi. V manažérskej oblasti by som sa chcel zamerať najmä na konsolidáciu, modernizáciu, systémovosť a transparentnosť. V oblasti marketingu vidím v centre záujmu podniku nášho zákazníka. V tejto súvislosti by som chcel i komunikáciu urobiť otvorenejšou a hľadať nové, účinnejšie formy v propagácii výstaviska. Za dôležitú však považujem i predstavu a ciele, ktoré určí minister pôdohospodárstva, pretože sme súčasťou tohto rezortu.“

Ktoré z výstavných podujatí, organizovaných v tomto kalendárnom roku a zameraných na pôdohospodárstvo, považujete za významnejšie. veľtrh Agrosalón či výstavu Agrokomplex?

„Každé podujatie má svoj význam i dôležitosť. Agrokomplex ako nástroj nenútenej propagácie poľnohospodárstva a potravinárstva predovšetkým smerom k laikom, ktorí prichádzajú i s celými rodinami, aby tu niečo zažili a získali nové informácie, veď napríklad deti obľubujú expozície zvierat, záhradkári zase výstavné políčka. Agrosalón zasa pokladám za informačné podujatie, zamerané na trh, kde výrobcovia a importéri chcú osloviť manažérov firiem a poľnohospodárskych podnikov. Stretnú sa tu teda hlavne odborníci, ktorí sa zamerajú na obchodné stretnutia a na odborné aspekty podnikania.“

Čo sa dá urobiť pre to, aby si tieto dve podujatia navzájom nekonkurovali?

„Agrosalón je plánovaný na dvojročný cyklus, hlavne v súvislosti s inovačnými cyklami v tomto odvetví. Pokúšame sa ho rozšíriť aj o komunálne komodity - prostredníctvom výstavy komunálnej techniky. Agrokomplex vnímam viac ako príležitosť ukázať masám nové možnosti a poskytnúť im príležitosť na nenútené vzdelávanie, zábavu a kultúru. Určite je na ňom viac priestoru aj na prezentáciu regiónov či unikátnych expozícií Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Areál ponúka podľa mňa viac možností napríklad aj na rozvoj agroturistiky. Koncepcie týchto podujatí sú teda už na prvý pohľad odlišné.“

Udrží si výstava Agrokomplex pod vaším vedením post agrárnej výstavnej jednotky?

„Verím, že bude vyváženou a dôstojnou alternatívou. Nakoľko môžeme v akcii naplno ukázať krásu výstavných políčok či živé zvieratá a spríjemniť ľuďom koniec leta. Tým, že periodicita Agrokomplexu je každoročná, máme možnosť v rámci Agrokomplexu ponúknuť priestor na prezentáciu technických poznatkov aj v rokoch, kedy sa Agrosalón nekoná.“

V čom sú podľa vášho názoru prednosti a v čom sú slabiny výstavy Agrokomplex?

„Agrokomplex má hlavne dlhšiu tradíciu - ako oslava práce našich poľnohospodárov. Aj názov nášho podniku vlastne vychádza z názvu výstavy, a do roku 1989 to bola v Nitre vlastne jediná významná výstava. A pre mnohých ľudí je stále i hlavným symbolom nášho podniku. Slabšou stránkou je termín konania, ktorý menej vyhovuje odbornej verejnosti. Určite existujú lepšie možnosti prezentovať na výstave viac spoločenských a kultúrnych akcií, a tiež sprievodné spoločenské a kultúrne akcie, a rozšíriť celkovú ponuku pridaných služieb pre vystavovateľov a návštevníkov. Preto by sme chceli napríklad už od začiatku vlastnými silami vytvoriť nové biznisentrum, informačné centrum a spojiť ich aj s presscentrom - a ponúknuť tak kompletný balík služieb pre vystavovateľov a návštevníkov.“

Ako mienite posilniť prednosti výstavy Agrokomplex a ako eliminovať jej slabšie stránky?

„Radi by sme pokračovali v tradícii, aby ľudia vnímali Agrokomplex ako neoddeliteľnú súčasť Nitry i výstaviska. Do spolupráce chceme viac zaangažovať mesto, región, univerzity i Agroinštitút. Predpokladám, že koncepcia sa bude aj naďalej rozvíjať predovšetkým smerom k bežnému návštevníkovi, ktorý tu nájde oddych a dobrú náladu, relax i zábavu, nové poznatky a tiež kultúru. Verím, že ak mu ponúkneme dobrú alternatívu, rád strávi aspoň jeden z posledných letných dní práve u nás, na výstavisku pod Zoborom.“

Pripravil: BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 2/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down