23.08.2022 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rast cien energií, hnojív a strojov

Výrobné ceny priemyselných produktov boli v júni 2022 o 32,7 % vyššie ako v júni 2021. Tak informoval Spolkový štatistický úrad (Destatis) v tlačovej správe č. 309 z 20. júla 2022. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka tak došlo k miernemu poklesu. V máji 2022 bola miera zmeny +33,6 % a v apríli +33,5 %.

V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny výrobcov v júni 2022 o 0,6 %. Vývoj cien energií je naďalej primárne zodpovedný za rast cien komerčných výrobcov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho sa zvýšili ceny medziproduktov (+22,3 %), investičného tovaru (+7,4) ako aj tovar dlhodobej spotreby a spotrebný tovar (10,5 % a 14,7 %).

Silné zvýšenie cien všetkých zdrojov energie
Ceny energií boli v júni 2022 v priemere o 86,1 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka. V porovnaní s májom 2022 tieto ceny vzrástli o 1,6 %, a teda o niečo menej ako v predchádzajúcom mesiaci (+2,5 % v porovnaní s aprílom 2022). Najvyšší vplyv na medziročnú mieru zmeny v energetike mal zemný plyn v distribúcii, ktorý v porovnaní s júnom 2021 vzrástol o 141,1 %, a elektrina o 93,3 %.
Elektrárne zaplatili za zemný plyn o 227,0 % viac ako rok predtým. Zemný plyn bol pre priemyselných odberateľov drahší o 182,6 % a pre maloobchodníkov o 159,5 %. V porovnaní s májom 2022 zemný plyn zlacnel o 0,2 % naprieč všetkými skupinami zákazníkov. Zatiaľ čo koncoví zákazníci s vyšším nákupným množstvom, ktorých ceny často vychádzajú z burzových kurzov, museli platiť nižšie ceny ako v predchádzajúcom mesiaci (priemyselní odberatelia -2,2 %, predajcovia -1,0 %), ceny pre zákazníkov s menším množstvom vzrástli, ale aj pre elektrárne, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
Elektrina stála pre redistribútorov o 164,9 % viac ako rok predtým a odberateľov s osobitnými zmluvami o 88,8 %. Pri komerčných zariadeniach, ktoré často podpisujú kolektívne zmluvy, boli ceny o 16,1 % vyššie ako rok predtým. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli ceny elektriny vo všetkých skupinách zákazníkov v júni o 4,0 %. Pre kupujúcich menších množstiev ako sú domácnosti a komerčné systémy tu ceny dokonca mierne klesli v dôsledku odstránenia príplatku EEG.
Ropné produkty boli o 52,9 % drahšie ako v júni 2021 ao 0,4 % viac ako v máji 2022. Ľahký vykurovací olej bol viac ako dvakrát drahší ako rok predtým (+125,5 %), motorové palivá boli drahšie o 42,6 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástli najmä ceny ľahkého vykurovacieho oleja (+20,1 % oproti máju 2022), zatiaľ čo autobenzíny zlacneli o 9,3 % v dôsledku dočasného zníženia dane za energie. Nafta stála o 1,9 % viac ako mesiac predtým.
Bez energií boli ceny výrobcov o 15,5 % vyššie ako v júni 2021 (+0,1 % v porovnaní s májom 2022).

Vysoké ceny medziproduktov, najmä kovov, hnojív, krmív a výrobkov z dreva
Medziprodukty boli v júni 2022 o 22,3 % drahšie ako rok predtým. V porovnaní s májom 2022 tieto ceny klesli o 0,6 %. Najväčší vplyv na medziročnú dynamiku medziproduktov mala zmena za kovy ako celok, keď sa zvýšila o 33,6 %. V porovnaní s májom 2022 tieto ceny klesli o 0,9 %.
V odvetví kovov vzrástli ceny surového železa, ocele a ferozliatin oproti predchádzajúcemu roku o 42,0 %, neželezné kovy a ich polotovary stáli o 24,7 % viac. V oboch produktových oblastiach však ceny oproti máju 2022 klesli (surové železo, oceľ a ferozliatiny -1,6 %, neželezné kovy -1,0 %).
Zvýšenie cien hnojív a zlúčenín dusíka v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo obzvlášť vysoké, a to +104,4 %. Ceny drevených peliet a štiepky sa za rok takmer zdvojnásobili (pelety, brikety z vedľajších produktov píly +93,9 %, drevo vo forme vločiek alebo štiepok +90,8 %). Ceny krmív pre hospodárske zvieratá vzrástli o 42,7 %.
Papier a lepenka boli o 51,2 % drahšie ako rok predtým. Tu vzrástli najmä ceny novinového papiera (+102,5 %). Vlnitý papier a lepenka, ktoré sú dôležité pre obalový priemysel, stoja o 42,0 % viac.
Ceny obilnej múky boli o 48,4 % vyššie ako v júni 2021. V porovnaní s májom 2022 sa tieto ceny zvýšili o 3,3 %.
Kapitálový tovar stál o 7,4 % viac ako v predchádzajúcom roku. K zmene v rovnakom rozsahu v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo naposledy v septembri 1975. Rast cien strojov najviac ovplyvnil tempo zmeny investičného majetku v porovnaní s júnom 2021 s nárastom o 8,7 %, po ktorom nasledovali ceny motorových vozidiel a dielov motorových vozidiel (+5,3 %). Výrazne vzrástli najmä ceny kovových konštrukcií (+26,3 %), turbín (+22,4 %), konštrukčných prvkov z ocele a hliníka (+18,3 %) a veľkých kovových kontajnerov (+18,0 %).

Dodatok k článku „Indexácia katalógových cien“
Keď som približne pred mesiacom v článku „Indexácia katalógových cien“ napísal, že index rastu ceny pre traktory v aktualizovanom Katalógu cien poľnohospodárskej techniky nastavený na hodnotu 1,025 je nízky a podľa zverejnených prepočtov mohol dosiahnuť v priemere hodnotu 1,096, vyvolalo to určitú nevôľu u niektorých spoluautorov Katalógu... a nedali sa presvedčiť, že asi mám pravdu. Snáď ich presvedčia údaje z vyššie uvedenej tlačovej správy Spolkového štatistického úradu. 
Ak by ani to nestačilo, tak môžem ešte doplniť Indexy cien vo výrobnej sfére oproti rovnakému obdobiu minulého roka - mesačne, ktoré zverejnil ŠÚ SR. Pre skupinu výrobkov v kategórii „strojov a zariadení inde nezaradených“, kam patrí aj poľnohospodárska technika sú uvedené indexy porovnávajúce nárast cien v januári 2022 o 5,3 %, vo februári 2022 o 7,9 %, v marci 2022 o 9,2 %, v apríli 2022 o 9,6 %, v máji 2022 o 9,8 %, v júni 2022 o 10,2 % a v medziročnom porovnaní v priemere o 8,7 %, rovnako ako v Nemecku.
Stále platí moja výzva, aby pri príprave Katalógu... rozšíreného aj pre avizované nové opatrenia na podporu nákupu techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu autori Katalógu... brali do úvahy fakt, že ceny strojov sa v súčasnosti veľmi rýchlo menia (pri všetkých výkonových kategóriách a skupinách strojov), nerastú (alebo neklesajú) rovnako a to je potrebné zohľadňovať aj pri ich indexácii.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down