30.12.2014 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reagujú na potreby praxe

Čím v súčasnosti žije Stredná odborná škola záhradnícka (SOŠZ) v Piešťanoch? Na túto a ďalšie otázky odpovedá Ing. EVA STRUČKOVÁ, riaditeľka SOŠZ Piešťany.

Začiatkom decembra ste zorganizovali Deň otvorených dverí. Prečo ste sa rozhodli pre túto formu popularizácie školy?

"Deň otvorených dverí umožňuje škole ukázať a predstaviť záujemcom o štúdium, ale aj širokej verejnosti, vzdelávací program, priestory školy, ukážky práce žiakov, vybavenie učební a aktivity, ktoré škola počas roka zo žiakmi pripravuje."

 

Ako často organizujete Dni otvorených dverí?

"Pravidelne ich pripravujeme už po niekoľko rokov. Začíname v septembri počas, podujatia Victoria Regia, kedy môžu návštevníci vidieť prípravu alegorických vozov a výstavu súťažných prác tejto tradičnej národnej floristickej súťaže. V októbri, pri príležitosti Dňa samosprávneho kraja, pripravujeme Deň zdravej výživy, kedy ponúkame zdravé potraviny, ovocie a zeleninu, nátierky, ale aj šport a hry v prírode. V novembri sú témou Dňa otvorených dverí ukážky aranžmánov k pamiatke zosnulých a ponuka vzdelávacích aktivít školy je zameraná na záujemcov o štúdium. Decembrový deň predstavuje už školu vyzdobenú a pripravenú osláviť Vianoce. Žiaci vyzdobujú vianočné stromčeky, pripravujú svietniky a drobné ozdoby. V apríli otvárame brány školy pri príležitosti Dňa zeme, kedy sa zameriavame na hry v botanickej záhrade, pripravujeme náučný chodník, a ako Zelená škola prezentujeme náš vzťah k prírode a k jej ochrane."

 

Ako sa vám táto forma osvedčila?

"Je to motivácia nielen pre žiakov školy, aby ukázali, čo sa naučili, ale aj pre návštevníkov, aby spoznali, čo naša škola ponúka, a ako pripravuje žiakov pre trh práce. V súčasnosti je ponuka vzdelávacích aktivít rôznych škôl veľmi široká, a neustále treba predstavovať zameranie školy, jej filozofiu, materiálne a technologické vybavenie, pedagogický zbor. Rodičia  aj žiaci chcú vedieť, v akých podmienkach sa u nás dá študovať, a aké je uplatnenie absolventov na trhu práce."

 

S akým záujmom sa stretol ostatný tohtoročný Deň otvorených dverí?

"Sme s ním spokojní. Prišli mnohí záujemcovia o štúdium, nielen z blízkeho okolia, ale aj z miest a obcí mimo Trnavského samosprávneho kraja. Naša škola bola koncipovaná ako škola s celoslovenskou pôsobnosťou, a túto ambíciu chceme stále rozvíjať. Umožňuje nám to aj vybavenie - máme školský internát, jedáleň so skvelou kuchyňou, zodpovedajúce, moderné priestory, ale hlavne krásnu botanickú záhradu, skvelý pomologický sad s kompletným sortimentom ovocných druhov, pestovateľské plochy, skleníky - produkčný aj zbierkový - a dokonca aj meristematické laboratórium. Naši žiaci si všetky potrebné teoretické vedomosti môžu prakticky rozvíjať a tak sa kvalitne pripraviť do praxe."

 

Čím je vaša škola v systéme odborného vzdelávania pre odvetvie pôdohospodárstva špecifická a výnimočná?

"Vzdelávame žiakov v oblasti záhradníckej výroby a služieb. Žiaci počas štúdia získavajú vedomosti zo všetkých odborov - zeleninárstva, ovocinárstva, kvetinárstva a sadovníctva. Dokážu rozmnožovať rastliny, dopestovať ovocné a okrasné výpestky, zeleninové a kvetinové priesady, ovládajú pestovateľské technológie, základy prác so záhradnou technikou, zberovú a pozberovú úpravu plodín. Počas štúdia sa snažíme, aby žiaci teoretické vedomosti podporili praktickými zručnosťami, a aby vzdelávanie reagovalo na všetky nové technické a technologické zmeny. Spolupracujeme aj s praxou, žiaci môžu počas odborných exkurzií, ale aj počas praxe, čerpať vedomosti a zručnosti priamo vo výrobnom procese. Chceme, aby naši žiaci mali prehľad o záhradníctve ako o špeciálnom odvetví poľnohospodárskej výroby."

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down