10.12.2019 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Realita slovenského zeleninárstva

Na sklonku roka 2019 by sme sa mali aktívnejšie zaoberať analýzou stavu slovenského poľnohospodárstva, aby sme získali východiská a riešenia pre čo najlepšie nasmerovanie finančných prostriedkov v rámci „Strategického plánu pre roky 2021 – 2027“.

Východiská

V prvom rade je však potrebné poznať aktuálne východiskové situácie, aby sme sa vôbec vedeli zaoberať možnosťami rozvoja slovenského poľnohospodárstva. V tejto analýze sa venujeme situácii zeleniny na Slovensku. Za smerodajné sme si určili roky 2016, 2017 a 2018, nakoľko rok 2019 ešte nie je uzatvorený a výsledky sú preto neúplné. Zamerali sme sa len na produkciu zeleniny na ornej pôde a vychádzame z dát Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR), pretože produkcia zeleniny samozásobiteľov je v rámci ŠÚ SR len vo forme odhadu. Pri údajoch Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) o plochách zeleniny podporených v rámci viazaných platieb v zmysle Nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z. sa predpokladá, že každý komerčne zameraný pestovateľ je súčasne aj poberateľom priamych platieb, pričom automaticky žiada aj o viazanú platbu na zeleninu. Plochy podporenej zeleniny prostredníctvom Nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. - Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia, § 15 , písm. b) Integrovaná produkcia v zeleninárstve – predstavujú presné údaje z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Plochy naďalej klesajú

Situačná a výhľadová správa - Ovocie a zelenina publikovaná v roku 2019 uvádza: „Výmera zberovej plochy zeleniny na ornej pôde sa tretí rok po sebe zmenšila. Na tento faktor v posledných rokoch výrazne vplývala výmera tekvice, ktorá bola zaradená medzi zeleninu s veľmi vysokou prácnosťou. Z tohto dôvodu nastal v rokoch 2015 a 2016 nárast zberových plôch zeleniny. V roku 2016 sa poľná zelenina pestovala na 8 451 hektároch, no z toho sa na 2 870 hektároch pestovala tekvica. V roku 2017 sa zelenina pestovala len na 6 240 hektároch, pokles pestovateľskej výmery bol zapríčinený poklesom zberovej plochy tekvice na úroveň 666 hektárov.“

Rok 2018 sa niesol v znamení ďalšieho poklesu. Výmera zeleniny na ornej pôde bola len 5 974 hektárov, výmera tekvice bola 211 hektárov. Klesajúca výmera tekvice je zaujímavá a logická, nakoľko hovoríme o všetkej pestovanej tekvici. Lenže...

Ak sa zameriame na podporu zeleniny v zmysle Nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, zistíme, že výmera zeleniny taktiež logicky klesá. Ale...

V roku 2016 bola v zmysle tejto schémy pestovaná zelenina na výmere 6888,98 hektára, v roku 2017 na výmere 6821,75 a v roku 2018 na výmere 8992,44 hektára.

Vieme však povedať, čo vlastne podporujeme? Respektíve, podporujeme v zmysle tejto schémy to, čo by sme mali podporovať?

Nezmyselne podporovaná tekvica

Odpoveď môžeme nájsť v nasledovných zisteniach: V rámci viazaných platieb zaberala tekvica v roku 2016 až 50 percent plôch zeleniny. V roku 2017 to bolo 52 percent a v roku 2018 opäť 50 percent. V aktuálnom roku, však už v usmernení evidujeme konkrétnu tekvicu muškátovú, tekvicu Hokkaido, tekvicu špargľovú a tekvicu maslovú a nie pojem tekvica určená pre produkciu semien na konzum a lisovanie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down