Regenerácia a regulácia ozimných obilnín

V regulácii ozimných obilnín môžu pestovatelia využiť morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, patriacou medzi kvartérne amónné soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy giberelínov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny.

Signalizačná správa

V pšenici ozimnej využite skorú jarnú aplikáciu na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod tristo na meter štvorcový vo všetkých výrobných oblastiach na začiatku odnožovania na zahustenie porastu pri objavenie sa prvej až piatej odnože BBCH 21-25. V raži aplikujte v rastovej fáze, keď je prvé kolienko minimálne dva centimetre nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) na zahustenie porastu. Na vyrovnanie odnoží ozimného jačmeňa aplikujte skoro na jar po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa prvej až piatej odnože BBCH 21 – 25) , pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod dvesto rastlín na meter štvorcový a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na meter štvorcový. Platí zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania ošetreného ozimného jačmeňa. Prípravok s rovnakou účinnou látkou chlormequat je prijímaný listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží. Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií. V pšenici ozimnej proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do začiatku predlžovania BBCH 14-30.

Stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v  bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššia kvalita plodov. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody. Pri pšenici na stimuláciu úrody je 1. aplikácia v štádiu odnožovania (BBCH 21-29) a 2. aplikácia v štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami je 10 dní.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down