03.04.2018 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regenerácia a regulácia ozimných obilnín a repky

Po prvom prihnojovaní repky a obilnín dusíkom, nasledujú ďalšie operácie na podporu rastu a rozvoja porastov zamerané na regeneráciu a stimuláciu.

signalizačná správa

Zvýšiť odolnosť proti poliehaniu

Účinna látka chlormequat patrí medzi kvartérne amónné soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy giberelínov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Podporuje aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. Hlavným efektom je zvýšenie odolnosti proti poliehaniu. V pšenici ozimnej využite skorú jarnú aplikáciu na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na meter štvorcový vo všetkých výrobných oblastiach na začiatku odnožovania pri objavení sa prvej až piatej odnože BBCH 21 - 25. V raži aplikujte v rastovej fáze BBCH 31. Na vyrovnanie odnoží ozimného jačmeňa aplikujte skoro na jar po obnovení rastu na začiatku odnožovania (BBCH 21 – 25). Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na meter štvorcový a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na meter štvorcový. Platí zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania ošetreného ozimného jačmeňa.

Systémovo pôsobiaci rastový regulátor prijímaný listami s účinnou látkou chlormequat obohatenou o ethephon spomaľuje predlžovací rast a jeho pôsobením dochádza k zosilňovaniu internódií. Chlormequat spomaľuje biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa spomaľuje apikálna dominancia hlavného stebla a podporuje vývoj vedľajších odnoží, ktoré následne vytvárajú viac zŕn v klase. Pridaná účinná látka ethephon preniká do rastlinných pletív, kde stimuluje biosyntézu ethylénu, ktorý spoločne s ďalšími hormónmi stimuluje syntézu spevňujúcich látok (lignín a celulóza) a taktiež skracuje dĺžku stonky. V pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom ošetrujte od rastovej fázy začiatku predlžovania stebla do rastovej fázy, kedy je zástavový list celkom vyvinutý BBCH 30 - 39. V závere minulého roku boli autorizované ďalšie prípravky s účinnou látkou etephon vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určené proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného.

Na báze aromatických nitrozlúčenín

Stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny sú veľmi rozšírené. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, nasadzovania plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššia kvalita plodov. Pri pšenici na stimuláciu úrody je prvá aplikácia v štádiu odnožovania (BBCH 21-29) a druhá aplikácia v štádiu BBCH 31. Možno aplikovať aj v TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami je 10 dní.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down