08.03.2016 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regenerácia ozimných obilnín

Vývoj počasia počas zimného obdobia bol priaznivý pre celkový vývoj porastov pšenice, ale aj ostatných ozimín. Porasty pšenice sú vyrovnané a priemerne majú tri odnože, niekde aj viac. V južnejších oblastiach vegetovali takmer počas celej zimy. Prihnojovať dusíkom môžete všade tam, kde to stav pôdy a počasie dovolia. Nasledovať bude stimulácia rastlín, krátenie stebla a ošetrovanie proti hubovým chorobám a burinám.

Signalizačná správa

Regulátor s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amónné soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy giberelínov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu. V pšenici ozimnej využite skorú jarnú aplikáciu na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na meter štvorcový vo všetkých výrobných oblastiach na začiatku odnožovania na zahustenie porastu pri objavení sa prvej až piatej odnože (BBCH 21-25). V raži aplikujte v rastovej fáze, keď prvé kolienko je minimálne dva centimetre nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) na zahustenie porastu. Na vyrovnanie odnoží ozimného jačmeňa aplikujte skoro na jar po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa prvej až piatej odnože - BBCH 21 – 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na meter štvorcový a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na meter štvorcový. Platí zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania ošetreného ozimného jačmeňa.

Stimulácia porastov

Stimulátor rastlín, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny, sa tieto nachádzajú v prirodzených podmienkach aj v každej rastline. Aplikáciou stimulátora sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššia kvalita plodov. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

Pri pšenici na stimuláciu úrody je prvá aplikácia v štádiu odnožovania (BBCH 21-29) a druhá aplikácia v štádiu BBCH 31 (prvé kolienko minimálne nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania. Interval medzi aplikáciami je desať dní.

Regulácia rastu

Postrekový systémovo pôsobiaci regulátor rastu, určený na obmedzenie poliehania obilnín s účinnymi látkami prohexadione – calcium + mepiquat-chloride, je prijímaný prostredníctvom listov a stoniek rastlín a ďalej je v rastline rozvádzaný. Dochádza tak k zlepšeniu odolnosti proti poliehaniu aj proti steblolamu. Rozsah redukcie rastu závisí na plodine, dávke a termíne aplikácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down