30.04.2021 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Registrácia novej odrody maku siateho

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii v marci 2021 registráciu novej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) Sedan. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitného semena pre potravinársky priemysel.

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie odrody sa vykonali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP-u pre mak siaty. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát, 50 kg na hektár pred sejbou a 20 kg na hektár po vyjednotení na konečnú vzdialenosť. Chemická ochrana pozostávala z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal.

Odroda Sedan je odroda s dobrou úrodou semena a veľmi nízkym obsahom morfínu v makovine určená na potravinárske účely.

Výsledky ŠOS

Odroda Sedan bola v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2019 a 2020.

Charakteristika odrody Sedan

Odrodu Sedan možno charakterizovať ako stredne skorú, bielokvitnúcu, modrosemennú odrodu maku siateho s veľmi nízkym obsahom morfínu, ktorá má vegetačnú dobu o dva dni kratšiu ako odrody Major a Opal. Je nízka s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Major a rovnaká ako má odroda Opal. Semeno je modrastej farby s dobrou farebnou vyrovnanosťou a je vhodné na potravinárske využitie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down