07.07.2017 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regulácia burín v kontexte systémov obrábania pôdy

Dnes, keď chýba voda v pôde, je podstatné vedieť ju udržať v poľnohospodárskej krajine, t. j. v orničnej vrstve pôdy. Veľmi málo je potrebné urobiť, aby tam zostala alebo, aby jej bolo nadostač. Regulácia zaburinenosti je neoddeliteľnou súčasťou systémov obrábania pôdy a tieto sú v nadväznosti na pôdne a poveternostné podmienky stanovišťa pestovania poľných plodín na Slovensku.

Čo je to minimalizácia zásahov do pôdy? Je to pôdoochranný systém obrábania pôdy, pričom dochádza k minimálnej manipulácií s pôdou, nedochádza k hlbokému obracaniu pôdy, je v rozpore s intenzívnym obrábaním pôdy a výrazne sa nemení pôdna štruktúra.

Najčastejšie je obrábanie pôdy minimalizáciou zásahov do pôdy. Takýto boom obrábania je čím ďalej, tým viac aktuálny, keďže je potrebné minimalizovať energetické vstupy. Navyše v posledných rokoch zvýšený záujem o praktizovanie redukovaných systémov a redukované obrábanie bolo propagované aj organizáciou FAO a CAP.

Výhody minimalizačných prístupov

Medzi hlavné výhody minimalizácie patrí: zvyšovanie pôdnej úrodnosti, zvyšovanie biodiverzity, znižovanie pôdnej erózie, zníženie energetickej spotreby, zníženie emisií a skleníkových plynov.

Medzi hlavné nevýhody zaraďujeme: problém pri pestovaní plodín, ktoré sa vysievajú neskôr, vyššia zaburinenosť trvácimi burinami, nevhodné uplatňovať na zaburinených pozemkoch, nevhodné pre ekologické poľnohospodárstvo, nutné využívanie herbicídov, taktiež môže napomáhať šíreniu invazívnych druhov rastlín, atď.

Viacerí autori sa zaoberajú diverzitou burín na stanovišti vplyvom obrábania pôdy. Na základe ich štúdií a pokusov bolo pozorované, že najväčšie druhové zastúpenie burín bolo dosiahnuté s minimalizačným obrábaním pôdy.

Tabuľka 1: Spôsob obrábania a biodiverzita (Armengot et al., 2016)

Spôsob obrábania Druhová rozmanitosť
Klasické obrábanie pôdy 7,33a ± 2,34
Minimalizácia obrábania pôdy 8,31b ± 3,05
Bez obrábania 6,69a ± 3,54

Stúpajúca zaburinenosť

Minimálne obrábanie pôdy má výrazný vplyv na diverzitu burín. Zmeny v zložení spoločenstiev burín sa prejavia až po niekoľkých rokoch.

Druhy burín, ktoré sú zastúpené výrazne viac, ako pri bežnom klasickom obrábaní pôdy, sú nasledovné: kapsička pastierska, stoklasy, pichliač roľný, pupenec roľný, turanec kanadský, jačmeň myší, horčiaky a pŕhľava.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down