30.03.2021 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regulácia burín v kukurici siatej s využitím pomocných látok

Úspešnosť regulácie zaburinenosti v porastoch kukurice v meniacom sa prostredí pestovania nám dáva výzvu na reakciu prispôsobovať možnosti regulácie aj so známymi účinnými látkami a ich aplikáciami v porastoch kukurice siatej. Kukurica siata ako plodina, ktorá potrebuje dostatok zrážok na svoj rast, na stanovišti mala aj čiastočne problém s výskytom burín, ktoré budem deklarovať nižšie. Problematické boli v tom, že boli vyvinutejšie ako samotná kukurica a vtedy vo väčšine prípadov v praxi pestovatelia zvolia tú najvyššiu dávku prípravku bez voľby razantnej dávky zmáčadla, ktoré v nepriaznivých podmienkach vie pomôcť a zároveň ušetriť finančné prostriedky pestovateľovi.

Podmienky v lokalite pokusu, agrotechnika

Overovacím stanovišťom pre vyššie uvedenú problematiku bola lokalita na západnom Slovensku. Parcela, kde boli založené poloprevádzkové pokusy mala hnedozem piesočnato hlinitú – stredne ťažká pôdy z hľadiska obrábateľnosti. Zrážky na sledovanej lokalite od začiatku roka 2020 boli nasledovné: január 14,0 mm; február 44,0 mm; marec 58,0 mm; apríl 3,0 mm; máj 53,0 mm; jún 97,0 mm; júl 88,0 mm; august 28,0 mm; 97,5 mm. Obdobie bez zrážok trvalo od 6. marca do 15. mája. Hnojenie a ošetrovanie počas vegetácie kukurice siatej bolo typické pre daný podnik, t. j. plečkovanie porastov a súčasne ku koreňu a na list bolo aplikované tekuté dusíkaté hnojivo so zvýšeným obsahom zinku, ktorý je významným prvkom pri tvorbe kvality a kvantity úrody silážnej hmoty, alebo aj zrna. Základné obrábanie a predsejbová príprava pôdy boli vykonané štandardným spôsobom podľa požiadaviek kukurice siatej na stredne ťažkej pôde. Porasty kukurice siatej boli kompletne vzídené, ale vzhľadom na pretrvávajúce sucho po sejbe boli menej vyrovnané z hľadiska výšky porastu, čo sa v druhej polovici mája a začiatkom júna už prestalo vyskytovať po zrážkach, ktoré sa vyskytli v tomto období.

Zameranie pokusu, spektrum burín

Základným princípom v suchom roku na jar, bolo overovanie možností aplikácie daných kombinácií účinných látok a dvoch rastových fázach kukurice siatej:

  • T1: rastová fáza kukurice BBCH 13-14 (3 až 4 listy),
  • T2: rastová fáza kukurice BBCH 16-17 (6 až 7 listov).

Množstvo aplikovanej vody bolo 200 litrov na hektár v oboch termínoch aplikácie.

Dominantnými na celom pozemku boli druhy: CHEAL - mrlík biely, CHEHY - mrlík hybridný, ECHCG - ježatka kuria, PANXX - proso, CONAR - pupenec roľný, CIRAR - pichliač roľný, AMARE - láskavec ohnutý, AMAXX - láskavec zelenoklasý, SOLNI - ľuľok čierny, DATST - durman obyčajný, MERAN - bažanka ročná, ATRXX - lobody, RUMOB - štiavec tupolistý, ABUTH - podslnečník Theofrastov, IVAXA - iva voškovníkovitá. Druhy burín pupenec roľný a pichliač roľný sa na výrobnej parcele vyskytovali ohniskovo, ale vzhľadom na veľkosť poloprevádzkového pokusu relatívne boli v priemernom výskyte v každom variante nami sledovanej kukurice siatej.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down