16.04.2019 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce agrotechnické opatrenia. Znížením rizika poliehania zamedzíme úrodovým stratám a zároveň podporíme udržanie kvality zberaného zrna.

Na reguláciu porastu obilnín proti poliehaniu je možné využiť termín od začiatku steblovania až do štádia, keď je rastový vrchol (základ tvoriaceho sa klasu) približne vo veľkosti 1 cm, čo pripadá približne na termín plne vytvoreného 2.kolienka. Následne vo vývoji rastového vrcholu nastáva prudké obdobie rastu počas ktorého je zvýšená citlivosť na negatívne vplyvy a klas dorastá do svojej konečnej dĺžky. V období objavenia viditeľného vlajkového listu nastáva druhý a zároveň posledný termín na skrátenie dĺžky internódii s možnosťou zamedziť poľahnutiu porastu a stratám na úrode.

 

Prečo ošetrovať regulátorom rastu Cerone®?

Regulátor rastu Cerone® sa aplikuje cielene v dobe, kedy nastáva nebezpečenstvo poľahnutia porastu. Účinná látka ethephon pôsobí v obilnine veľmi rýchlo a najviac skrátené sú tie časti rastlín, ktoré by inak najintenzívnejšie rástli. Cerone® je výnimočný pre svoju rýchlosť a intenzitu pôsobenia. Optimálna teplota pre účinnosť sa pohybuje v rozsahu 15 – 20 °C. Vlastná aplikácia sa musí riadiť najmä odrodovým odporúčaním (odolnosť k poliehaniu), charakterom lokality (oblasť pestovania a predplodina), priebehom počasia (teplota a zrážky), intenzitou pestovania (úroveň dusíkatého hnojenia) a celkovou kondíciou porastu (hustota rastlín). Správne aplikovaný regulátor Cerone® pozitívne ovplyvní porast, zabráni alebo minimálne oddiali poľahnutie, a zvýši tak pravdepodobnosť dosiahnutia požadovanej technologickej akosti. Pokiaľ rastliny na pozemku začali predčasne poliehať, je už zvyčajne aplikácia regulátoru neopodstatnená.

 

Regulácia porastu ozimnej pšenice

Použitie regulátoru na báze ethephonu v prípravku Cerone® je veľmi flexibilné. Nachádza svoje miesto v samostatných aplikáciach alebo v systémoch viacnásobnej regulácie. Regulátorom Cerone® odporúčame ozimnú pšenicu ošetrovať od fázy objavenia vlajkového listu až do objavenia sa jazýčka vlajkového listu (BBCH 37 – 39) dávkou v rozpätí 0,5 – 1 l/ha. Najneskoršie registrované použitie Cerone® v EÚ, konkrétne v Maďarsku a Francúzsku je až do obdobia zdúrenia listovej pošvy (BBCH 45). Ošetrenie dávkou v hornej hranici rozpätia (0,75 – 1 l/ha) je nutné najmä u veľmi hustých porastov, na úrodnejšej pôde a u odrôd s nižšou odolnosťou k poliehaniu. Plnú dávku 1 l/ha odporúčame na porasty bez predchádzajúceho ošetrenia regulátormi alebo v prípadoch, kedy nastáva vysoké riziko poľahnutia.

 

Regulácia ostatných ozimných obilnín

Raž, tritikale a ozimný jačmeň sa regulátorom Cerone® ošetrujú v obdobnom aplikačnom okne. V ozimnom jačmeni je potrebné plnú dávku 1 l/ha aplikovať v hustých porastoch, nižšiu dávku 0,75 l/ha u odrôd odolných k poliehaniu (respektíve pri nižšom tlaku poliehania) od objavenia sa posledného listu až do štádia zdúrenia listovej pošvy (BBCH 37 - 45). Ozimná raž a tritikale sa ošetrujú od štádia objavenia vlajkového listu až do objavenia sa jazýčka vlajkového listu (BBCH 37 – 39), dávkou 1 l/ha.

 

Regulácia jarného jačmeňa

Najdlhšie internódium ako u pšenice tak aj u jarného jačmeňa sa nachádza pod klasom, preto rozhodujúci termín pre ochranu proti poľahnutiu je ošetrenie v čase pred klasením. Jačmeň jarný sa ošetruje od objavenia sa vlajkového listu až do štádia zdúrenia listovej pošvy (BBCH 37-45), pričom aplikácia na začiatku klasenia sa už neodporúča. Plná dávka 0,75 l/ha by mala byť použitá v hustých porastoch, na dobrých pôdach, pri vysokom riziku poľahnutia a u odrôd málo odolných proti poliehaniu. U porastov menej ohrozených poľahnutím je možné dávku znížiť o 0,1-0,25 l/ha s ohľadom na aktuálny stav. U jarného jačmeňa je priebeh jednotlivých fenofáz rýchlejší ako u ozimín a aplikačné okno za vhodných teplotných a vlahových podmienok môže trvať len 3 dni (od fázy BBCH 37 po fázu BBCH 45).

Bezpečné použitie a kombinácie v obilninách

Vyššia intenzita svetla a vyššie teploty nástup účinnosti preukázateľne zvyšujú. Postrek by nemal byť aplikovaný za veľmi vysokých teplôt (nad 25°C) a na stresovaný, poškodený alebo mokrý porast. Aplikácia po čiastočnom vyklasení môže viesť k poškodeniu zasiahnutých kvietkov a redukciu výnosu. Cerone® nie je vhodný pre korekciu chýb vo výseve a rovnako nezabráni poľahnutiu v dôsledku extrémne nepriaznivého počasia. Spoločná aplikácia Cerone®, fungicídov a insekticídov v povolených dávkach je možná. Cerone® je miešateľný v overených kombináciách s fungicídmi Delaro®, Falcon®, Boogie Xpro®, Hutton® a Prosaro® pri dodržaní zásad miešania. Cerone® sa v týchto prípadoch pridáva vždy ako posledný do nádrže naplnenej do ¾ zmesou vody a fungicídu. Spojenie ochrany proti poliehaniu a chorobám prináša vysoký výnosový prírastok. Cerone® nie je možné miešať s herbicídmi, koncentrovaným hnojivom DAM 390, a s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, síru a meď.

 

Prípravok Cerone® je univerzálnym a veľmi rýchlym riešením na reguláciu porastov a zabezpečenie vysokej kvality a jednoduchého zberu hustosiatych obilnín. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Ing. Ján Hanuska, Bayer

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down