14.04.2016 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rekordný počet vystavovaných ozimín na CDP 2016

História Celoslovenských dní poľa vo Dvoroch nad Žitavou sa píše už 5 rokov. Aj piaty ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa bude dôkazom toho, že podujatie sa z roka na rok rozrastá. A to nielen do počtu rôznych sprievodných akcií, počtu vystavovanej techniky, predvádzania najmodernejších strojov a technológií priamo na poli, ale aj sortiment maloparcelových pokusov odrôd, hybridov, ochrany a výživy rastlín bude znovu bohatší ako v predchádzajúcich rokoch. Piaty ročník CDP ponúkne návštevníkom výstavy skutočne pestrú paletu poľných plodín. Mimoriadne obšírne bude zastúpenie ozimín.

Široký sortiment odrôd a hybridov ozimín

Obilniny tvoria najdôležitejšiu skupinu poľných plodín.  V historickom vývoji ľudstva majú najdôležitejšie postavenie spomedzi  všetkých pestovaných rastlín. Za posledných sto rokov plocha pšenice vo svete vzrástla zo 100 mil. ha na 255 mil. ha. Pestujú sa v prvom rade pre zrno na výživu obyvateľstva, na výživu hospodárskych zvierat, ale významné miesto majú aj v potravinárskom, liehovarníckom a farmaceutickom priemysle. Najväčší podiel pestovateľských plôch obilnín v našich podmienkach má pšenica ozimná. V osevných postupoch zaberá viac ako  30 % plochy.  Aj v odrodových pokusoch na  Celoslovenských dňoch poľa 2016  vo  Dvoroch nad Žitavou bude mať  táto  najvýznamnejšia obilnina  najväčšie zastúpenie zo všetkých poľných plodín.  Založených je až 371 maloparcelových pokusov odrôd a hybridov ozimín – vrátane repky olejnej ozimnej, od 41 osivárskych spoločností pôsobiacich na Slovensku.  Najväčšie zastúpenie z ozimín bude mať už tradične ozimná pšenica, ktorej je vysiatych až neuveriteľných 205 odrôd, vrátane nových moderných hybridov pšenice. Sortiment ozimín určite obohatí aj 17 odrôd ozimného jačmeňa, 13 odrôd  ozimnej raže, 6 políčok s ozimným tritikále a zaujímavý bude aj sortiment 4 odrôd ozimného potravinárskeho hrachu siateho.  Na jeseň sme založili aj 29 pokusných políčok ďatelinovín, ďatelinovo-trávnych miešaniek a rôznych medziplodín. Okrem veľkého počtu odrôd a hybridov ozimín bude pre 21 chemických firiem pripravených až 228 pokusov, určených pre ukážky ochrany a výživy rastlín. Na nich budú predstavené ucelené technológie herbicídnej, fungicídnej, insekticídnej ochrany rastlín a taktiež varianty s výživou rastlín, počnúc základným hnojením NPK, štartovacími mikrogranulovanými hnojivami s obsahom mikroelementov a listovou výživou poľných plodín. Stále významnejšie miesto v pokusoch na Celoslovenské dni poľa a taktiež pri  pestovaní rastlín  majú aj rastové  regulátory a biostimulárory, ktoré dokážu účinne urýchliť látkovú výmenu a chemické procesy v rastline a tým efektívne a ekonomicky výhodne zvyšovať úrody pestovaných plodín.

 

Výber pozemku, hnojenie a základná príprava pôdy            

Príprava takejto rozsiahlej akcie vyžaduje presné naplánovanie a vykonanie mnohých krokov a pracovných operácií ešte pred samotným založením  pokusov.  Už pri pestovaní predplodiny je potrebné zvažovať všetky zásahy, ktoré by mohli v nasledujúcom roku ovplyvniť  vegetáciu veľmi širokého sortimentu plodín pestovaných v pokusoch. Dôležitá je správna  agrotechnika predplodiny, hnojenie, ale hlavne použitie vhodných herbicídov v predplodine, ktoré nespôsobia fytotoxicitu na plodinách vysiatych do pokusov.  Pozemok pre piaty ročník výstavy CDP sa už tradične  nachádza v tej istej lokalite  ako v predchádzajúcich ročníkoch. Je to parcela, na ktorej sa výstava konala v roku 2014. Lokalita, aj kvalita pôdy najlepšie vyhovujú našim požiadavkám. Pozemok je dobre prístupný pre návštevníkov a techniku, výškovo vyrovnaný, pôda je dobre zásobená živinami,  stredne ťažká, slabšie priepustná, ale pritom  ľahko obrábateľná. Je to kukuričná výrobná oblasť so stredne ťažkou karbonátovou černozemou, s nadmorskou výškou okolo 125 m.  Pozemok  musí  spĺňať všetky požiadavky vystavovateľov, organizátorov, vykonávateľov prác, ale prioritne  požiadavky všetkých plodín,  ktoré vysievame a pripravujeme na výstavu.

Pôdu pre prípravu pokusov obrábame konvenčnou technológiou, ktorá najlepšie plní všetky požiadavky širokého sortimentu poľných plodín pestovaných v pokusoch. Prípravu pôdy sme začali podmietkou, ihneď po zbere predplodiny a zvezení slamy. Skoro a kvalitne vykonanou a ošetrenou podmietkou dokážeme  ušetriť  mnoho dnes už tak vzácnej vody v pôde, čím si pomôžeme  pri ďalších operáciách,  ktoré budeme následne vykonávať na pôde. Nasledovalo základné hnojenie, kde sme na hektár  dodali 200 kg amofosu. Orbu na hĺbku 20 cm sme urobili koncom augusta a následne sme oráčinu utlačili ťažkým lúčnym  valcom. V takomto stave pozemok čakal na ďalšie operácie.

V prvej dekáde septembra sme pozemok ošetrili prvý krát kompaktorom, čím sme zlikvidovali prvú vlnu vzídených burín a dosiahli sme rovinu potrebnú na základné vytýčenie pokusných políčok. Predsejbovú prípravu pôdy sme urobili 4. októbra kompaktorom  so šípovými radličkami. Dvomi prejazdami po sebe sme zabezpečili dokonalé urovnanie pozemku a likvidáciu ďalších povzchádzaných burín. Vytvoriť dostatočný časový odstup medzi základnou prípravou pôdy a predsejbovou prípravou pôdy je veľmi dôležité. Uľahčí  nám to vytvorenie kvalitného osivového lôžka, pretože pôda bude dostatočne uľahnutá a kapilarita v pôde obnovená. Iba sejba do precízne pripravenej pôdy pred sejbou, nám zabezpečí kompletné a vyrovnané vzchádzanie rastlín.

 

Sejba pokusov ozimných obilnín

 

Pôdu sme na sejbu pripravili v dobrej kvalite, s osivovým lôžkom v hĺbke 5 cm. Pri sejbe maloparcelkových pokusov musí byť každý centimeter štvorcový  pôdy dokonale pripravený, pretože na ploche políčka 2x8 m nesmie chýbať žiadna rastlina z dôvodu nevhodnej agrotechniky.  Iba sejba do precízne pripravenej pôdy pred sejbou  nám zabezpečí kompletné a vyrovnané vzchádzanie rastlín na každom políčku. Po príprave pôdy, ale ešte pred  samotnou sejbou  nastáva čas na presné vymeranie políčok, uličiek a vytýčenie začiatku a konca každej jazdy sejačky. Sejba jedného políčka  2,2 x 10 m pozostáva z dvoch prejazdov sejačky so záberom 1,1 m. Pred samotnou sejbou  je potrebné ešte pripraviť jednotlivé vzorky osív. Každú vzorku osiva musíme presne navážiť podľa požadovaného výsevku, ktorý si zadáva vystavovateľ. Navážené množstvá osív pripravíme do vrecúšok, presne označíme a zoradíme do poradia, v akom sa budú podľa pripraveného plánu vysievať. Prísne a presné dodržiavanie vopred pripraveného plánu sejby a dokonalá evidencia vysiatych políčok  musia byť samozrejmosťou pri tejto práci. V tejto fáze prác už omyl nemá žiadne miesto!

Samotnú sejbu sme vykonali  8 - 9. 10. 2015 maloparcelovou sejačkou. Spolu sme vysiali 371 políčok ozimím. /to je spolu 742 samostatných zásevov/ Celú plochu sme po sejbe povalcovali  cambridgskými valcami, čo zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín.  Porasty ozimín povzchádzali kompletne a rovnomerne – aj vďaka včasnej a kvalitnej základnej a predsejbovej príprave pôdy. V rastovom štádiu  2 - 4 listov obilnín vždy robíme  preventívne insekticídne ošetrenie porastov ozimín proti prenášačom vírusových chorôb. Na časti chemických a výživárskych pokusov  sme na jeseň aplikovali varianty herbicídnej ochrany a rôzne druhy listovej výživy a biostimulárory. Počas jesennej vegetácie a zimného kľudu sme opakovane až 5x kládli návnady proti hrabošom. Prípravok sme vkladali priamo do nôr tak, aby k nástrahe nemali prístup voľne žijúce zvieratá a vtáctvo. Po sejbe  pokusov  sme zasiali trávnu miešanku na voľné plochy a uličky medzi pokusnými políčkami. Tým dosiahneme v prípade daždivého počasia pevnejší podklad na voľných plochách a zlepšenie pohybu strojov, ale aj návštevníkov počas výstavy. Porast trávy  bude tak, ako v minulom roku pred výstavou zosenážovaný, čím aspoň  z časti hospodársky využijeme asi 18 hektárov voľných plôch výstaviska Celoslovenských dní poľa.

Stav porastov pred vstupom do zimy

Oziminy vstupovali do zimy v dobrom zdravotnom aj kondičnom stave v BBCH 20 - 25. Všetky porasty boli, a dnes možno povedať, že aj začiatkom apríla sú odnožené a dobre zapojené. Vzhľadom na mierny priebeh zimy, oziminy aj v tomto období čiastočne vegetovali. Po takejto miernej zime a bohatej na zrážky / február 101 mm/ budeme určite pozorovať aj vyšší tlak chorôb a škodcov na všetkých poľných plodinách. Vo Dvoroch nad Žitavou máme už za sebou prvé – regeneračné  prihnojenie ozimín ktoré sme urobili 19.3.  Aplikovali sme Dasu v dávke 150 kg na obilniny a 200 kg na repku. Po zime máme porasty kompletné a v dobrom zdravotnom stave. Teraz musíme správnymi agronomickými zásahmi pokračovať v modelovaní porastov a príprave Celoslovenských dní poľa.

V týždenníku Roľnícke noviny Vás budeme aj naďalej  informovať o postupe prípravných prác na Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou o sortimente vysiatych jarín a o stave porastov.

Zoznam vystavovateľov

oziminy tab.

Zrážky mm

 

                                                                                        Dušan Blaho

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down