28.02.2018 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( jar ) + Agronóm č. 1 / 2018

Nastupuje rozhodujúce obdobie pre úrodu
Počasie ako na „hojdačke“ - vystihuje situácie v jeho priebehu v posledných týždňoch. Teploty vzduchu na väčšine nášho územia oscilujú skôr v plusových hodnotách. Ani pôda dostatočne nepremrzla, navyše zrážky vo forme snehu – naposledy po prechodnom ochladení začiatkom februára, nevytvárajú v tejto kombinácii s teplotami práve vhodné podmienky pre ďalšiu fázu v prezimovaní repky olejky, ktorej porasty počas tejto „zimy“ aj tak vegetovali.
Načo ale pestovatelia majú priamy dosah je hustota porastu, ktorá je spolu s agrotechnickým termínom považovaná za rozhodujúci faktor s významným vplyvom na prezimovanie porastov. Tým pádom môže mať i nezanedbateľný vplyv na celý hospodársky výsledok.

Avšak v samotnej praxi to nie je až také jednoduché a pestovateľov čaká ďalšie – z pohľadu úrody, rozhodujúce obdobie. O realizácii úrodotvorných prvkov do značnej miery rozhoduje vplyv redukujúcich faktorov: už spomenuté prezimovanie, fyziologický opad, choroby a škodcovia, straty v období dozrievania a zberu. Štruktúru úrody jednotlivých rastlín ovplyvňuje práve hustota porastu. Pre získanie požadovanej produkcie repky olejky, je preto v nasledujúcom období nutné venovať veľkú pozornosť eliminácií škodlivých činiteľov, ktoré negatívne pôsobia na výšku a kvalitu úrod.

Čo sa týka zdravotného stavu, na základe jesennej inventarizácie porastov repky vykonanej pracovníkmi NPPC – VÚRV Piešťany, bol zaznamenaný najmä na starších listoch výskyt fómovej hniloby, či už z dôvodu zaradenia nevhodnej predplodiny, alebo nedostatočnej fungicídnej ochrany. Zo živočíšnych škodcov najmä na mohutnejších a skôr založených porastoch repky, bol zistený významný výskyt kvetárky kapustovej. Rovnako bol zistený výskyt hrčiek na koreňoch, ktoré vytvárajú larvy krytonosa kapustového. Prítomnosť uvedených škodcov vo viacerých regiónoch Slovenska je dôsledok absencie insekticídneho morenia osiva (ako je všeobecne známe pre zákaz používania neonikotinoidov). Od osiva preto musíme svoju pozornosť presunúť na porasty, o čom je aj jeden z odborných článkov s výstižným názvom aj obsahom: „Úrody závisia od kvalitnej ochrany proti škodlivým činiteľom“.

Medzi najvýznamnejšie choroby vyskytujúce sa v posledných rokoch v porastoch repky ozimnej na Slovensku patria biela hniloba a verticíliové vädnutie repky. Vznik a rozvoj obidvoch chorôb v porastoch repky ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Podľa Ing. Petra Bokora, PhD. z Katedry ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – autora jedného z odborných článkov, k najdôležitejším a najpremenlivejším patria podmienky vonkajšieho prostredia, ktoré významne ovplyvňujú vznik infekcií a rozšírenie patogénnych organizmov, ktoré uvedené choroby spôsobujú. V prípade bielej hniloby za dôležité považuje preventívne ošetrenie porastov repky už na začiatku kvitnutia.

Ďalším zo škodlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť pestovania repky sú aj buriny a ich zastúpenie v poraste kultúrnej plodiny. Dlhodobé nedodržiavanie základného pravidla striedania plodín prispieva k rýchlemu šíreniu celého radu burín. Na rastúci výskyt burín podobne pôsobí ústup od tradičného spracovania pôdy a prikláňanie sa k technológiám minimálneho spracovania pôdy. Taktiež jednostranné aplikácie herbicídov významne prispievajú k porušeniu rovnováhy v  spoločenstvách burín na poliach. Aby regulácia burín splnila svoj význam, musí byť sústavná a premyslená s cieľom postupného znižovania zásoby generatívnych a vegetatívnych diaspór v pôde.

S cieľom napomôcť pestovateľom zorientovať sa v ponuke prípravkov na ochranu rastlín je súčasťou predkladanej odbornej prílohy aj tabuľkový prehľad komplexnej ochrany repky proti chorobám, škodcom a burinám vrátane prípravkov určených pre morforeguláciu porastov a  prípravu porastov pred zberom.

O výsledku zatiaľ nie je rozhodnuté a uvidíme, či zopakujeme úspech v podobe rekordných úrod z predchádzajúcich dvoch rokov.

VIERA UVÍROVÁ

 

2018-01-repka-1-web

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down