20.02.2019 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1 / 2019

Eliminovať riziká v pestovaní repky
Azda ani v jednom mesiaci v roku nemáme toľko pranostík viažucich sa na otvorenie vegetácie ako práve vo februári, čo je v podstate aj logické, napr.: „Na svätú Agátu daj poľu superfosfátu. Februárová voda – pre polia škoda.“ Alebo: „Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posíli.“ Čo z týchto pranostík platí dnes, je už otázne, ale sú pripomienkou na našich predkov a ich pozorovania zmien v prírode počas roka.

Aj v súčasnosti priebeh poveternostných podmienok v konkrétnom roku má nepopierateľný význam a často je dominantným zdrojom variability hospodárskej produkcie plodín. Poznanie vplyvu počasia a jeho pôsobenie na tvorbu úrody repky olejky ozimnej je nevyhnutným predpokladom na efektívne využitie intenzifikačných faktorov. Z tohto dôvodu je treba sledovať a predvídať pozitívne, ale aj negatívne dôsledky počasia v priebehu vegetácie s možnosťou zasiahnuť vhodnými agrotechnickými opatreniami. Vplyv podmienok stanovišťa a predovšetkým klimatických faktorov má dosah na výšku úrod repky olejky v jednotlivých ročníkoch.

Na Slovensku sa rok 2018 zaradil medzi najteplejšie roky minimálne za posledných 120 rokov. Spolu s nadpriemerne vysokými teplotami sa vyskytol ďalší nepriaznivý fenomén a to veľmi vážne sucho. Na jeho zhodnotenie sa podujali autori odborného príspevku zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorí sa pokúsili zodpovedať otázku do akej miery je súčasná situácia so suchom výsledkom dlhodobého vývoja, s ktorým je potrebné počítať aj do budúcnosti, alebo či je len výsledkom dočasnej krátkodobej premenlivosti zrážkového režimu na kontinentoch.

Pri pestovaní repky olejky ozimnej je najčastejším intenzifikačným opatrením aplikácia hnojív za spolupôsobenia ročníkového efektu. V spotrebe živín zaraďujeme repku ozimnú k najnáročnejším plodinám. Podporenie regenerácie rastlín po zime a ich rastu na začiatku jarnej vegetácie optimálnou výživou, realizovanou cez racionálne hnojenia je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktorý rozhoduje o výške dosiahnutých úrod a ekonomike pestovania. Faktom je, že len dobre vyživené porasty dokážu lepšie odolávať náporu škodlivých činiteľov.

Čo sa teda zdravotného stavu novozaložených porastov repiek v roku 2018 týka, podľa Ing. Petra Bokora, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, aj keď bol z pohľadu výskytu chorôb na jeseň veľmi dobrý - bude nutné venovať ochrane repiek na jar veľkú pozornosť. Jeseň 2018 bola mimoriadne teplá a priebeh zimy, bez dlhodobejšieho premrznutia pôdy i vlhko môžu podporiť rozšírenie fómovej hniloby na jar. Rovnako aj topenie vyššej snehovej pokrývky v niektorých oblastiach Slovenska môže vytvoriť vhodné podmienky práve pre rozvoj uvedenej choroby, ktorá spolu s verticíliovým vädnutím rastlín patria medzi najdôležitejšie hubové choroby repky u nás. Preto v skorom jarnom období bude potrebné vykonať čím skôr jarnú inventarizáciu a vyhodnotiť stav a poškodenie porastov po zime.

Okrem množstva podnetných informácií a pohľadov na problematiku pestovania repky, zvlášť po otvorení vegetácie, je súčasťou predkladanej odbornej prílohy aj komplexný prehľad prípravkov na ochranu porastov repky olejky proti škodlivým činiteľom prostredia ako sú buriny, choroby a škodcovia, taktiež regulátorov rastu a prípravkov určených na predzberovú prípravu porastov.

VIERA UVÍROVÁ

repka-1-min

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down