26.02.2020 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1/2020

O úrode repky rozhodujú premyslené vstupy na jar.
Podľa údajov SHMÚ bol rok 2019 na Slovensku mimoriadne až extrémne teplý.
Väčšina mesiacov bola teplotne nadnormálna, pričom najvýraznejšia kladná odchýlka od normálu v rámci mesačných teplôt bola dosiahnutá v júni, novembri a decembri. Teplotne podnormálny bol iba máj, hlavne na západnom Slovensku v Podunajskej nížine. Z hľadiska celkového ročného úhrnu zrážok bol minulý rok na väčšine územia vrátane juhu Slovenska väčšinou zrážkovo normálny. Avšak zrážky boli v rámci roka dosť nerovnomerne rozložené. V nižších polohách Slovenska spadlo za rok zväčša od 550 do 650 milimetrov. Najvyššie zrážkové úhrny a na pomerne veľkej ploche územia Slovenska boli zaznamenané v mesiacoch máj a november. Naopak, na zrážky chudobné boli hlavne mesiace február, marec a apríl a s nimi spojené sucho sa stupňovalo až do konca apríla. Nasledoval už spomenutý daždivý máj, počas ktorého sme mali veľa krajinských trvalých dažďov a môžeme tak s odstupom času povedať, že práve tento mesiac zachránil úrodu.

Nadpriemerne vysoké teploty v novembri a decembri spôsobili, že repky ešte pred koncom roka vegetovali. Porastom, ktoré boli neskôr založené a teda aj neskôr vzchádzali, tieto podmienky celkom vyhovovali. Avšak mnohé porasty, ktoré boli z hľadiska termínu sejby pre danú oblasť založené skôr a ešte aj prihnojené na list, sú dnes prebujnené, čo môžeme vidieť najmä v prípade prehustených porastov.

Čo nás čaká po zime?

Prvoradou úlohou agronómov, hneď ako to podmienky umožnia, je prehliadka porastov repky s cieľom zistiť počet jedincov na meter štvorcový, zaburinenosť, poškodenie rastlín chorobami a škodcami a celkový kondičný stav. Skontrolovať treba aj stav koreňového kŕčka, pretože mnohokrát vidíme regenerujúcu listovú ružicu, avšak po potiahnutí rastliny zistíme, že koreňový kŕčok je mäkký, zahníva, alebo je už odhnitý. Aj naďalej totiž platí, že premyslené jarné vstupy vykonané včas, vychádzajúce z poznania stavu porastov, rozhodujú o úrode repky.

Napriek teplotne nadnormálnej zime, na mnohých miestach Slovenska bez snehovej pokrývky, by sme sa mali pripraviť na to, čo môžeme urobiť v skorom jarnom období pre rýchlu regeneráciu a naštartovanie porastov. Prvým predpokladom je dobrý a vyvážený výživový stav porastu. V systéme hnojenia repky olejky je najvýznamnejšie produkčné hnojenie dusíkom na začiatku predlžovacieho rastu. Podľa pestovateľských oblastí a priebehu poveternostných podmienok môže toto obdobie trvať tri až štyri týždne. V priebehu tejto rastovej fázy príjme repka až tri štvrtiny z celkového množstva prijatého dusíka. Podľa prof. Ing. Ladislava Ducsaya, Dr., autora jedného z odborných príspevkov, len pokiaľ sú tieto vysoké nároky saturované odpovedajúcim prísunom dusíka, možno očakávať vysoké úrody semena kapusty repkovej pravej. Okrem hnojenia dusíkom by sme mali riešiť doplnenie ďalších chýbajúcich živín, najmä síry, horčíka a bóru.

Jedným zo škodlivých činiteľov sú aj buriny, ktoré spôsobujú znižovanie úrod, sťažovanie zberu a zvyšovanie nákladov. Dôležité je regulovať zaburinenosť, či už mechanicky, alebo použitím herbicídov bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Reguláciu zaburinenosti nemožno podceniť a brať na ľahkú váhu. Je stavaná aj na schopnosti porastov repky potláčať vyskytujúce sa druhy burín pod prah škodlivosti. Včas a kvalitne vykonané ošetrenie proti burinám už na jeseň je v súčasnosti nevyhnutné.

Úroda repky je v podmienkach Slovenska v posledných rokoch viac-menej stabilná, a to vďaka moderným technológiám, poľnohospodárskym technikám, novým odrodám a v neposlednom rade chemickej ochrane. Avšak hospodárenie na ornej pôde v Európe čelí rastúcim obmedzeniam stanoveným pre používanie chemických prípravkov na ochranu rastlín. Natíska sa otázka, aké možnosti ochrany rastlín budú v budúcnosti spoločensky a z hľadiska životného prostredia prijateľné, a zároveň tiež z hľadiska svojej hospodárnosti aj vykonateľné. Z uvedeného vyplýva, že sa musíme pripraviť na problémy vyplývajúce z nedostatku účinných látok pre ochranu rastlín s čím úzko súvisí vývoj rezistencie škodlivých činiteľov k pesticídom, resp. účinným látkam, ktoré sú, resp. budú k dispozícii.

  VIERA UVÍROVÁ

repka-1-SK-min

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down