24.06.2021 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( leto ) + Agronóm č. 3 / 2021

Ceny za repku sú rekordné,
pestovatelia zatiaľ nemajú vyhrané
Repka aj v tejto sezóne musela odolávať viacerým nepriaznivým faktorom.
Nadpriemerne teplá jeseň s extrémne vysokými zrážkami, podporila rýchly
a bujný rast repky, pričom skôr zasiate porasty rýchlo prerastali. Väčšinu
porastov repky bolo treba regulovať, ale v niektorých porastoch, vzhľadom
na časté zrážky, ktoré komplikovali jesenné práce, nebola regulácia vykonaná.

Po otvorení vegetácie vyzerali porasty repky prevažne dobre. V porovnaní s minulým rokom, kedy bol apríl extrémne suchý, bol ten tohtoročný zrážkovo normálny, avšak teplotne podnormálny. Prízemné ranné mrazy vprvej dekáde apríla (–3 až –4 °C, niekedy aj viac) spôsobili poškodenie kvetov v spodnej časti terminálu a vetiev, bez následného nasadenia šešúľ. V niektorých lokalitách boli repky poškodené skočkou repkovou prípadne krytonosom čiernym.

Daždivé počasie s výraznejšími úhrnmi zrážok prevládalo aj počas kvitnutia prakticky na celom území Slovenska. Vytvorili sa tak vhodné podmienky pre šírenie hospodársky závažných chorôb repky akou je biela hniloba, spôsobovaná hubou Sclerotinia sclerotiorum. Podľa doc. Ing. P. Bokora, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, autora jedného z odborných príspevkov, škodlivosť ochorenia môže byť veľmi vysoká a zníženie úrod v niektorých rokoch môže dosiahnuť aj 50 percent. Hlavným opatrením na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe je aplikácia fungicídov, ideálne na začiatku kvitnutia, keď je otvorených
30 percent púčikov na hlavnom termináli až kým začínajú kvitnúť kvety na bočných vetvách a opadávať korunné lupienky. V rokoch, keď býva na začiatku kvitnutia sucho, je vhodné ošetrenie vykonať až v období dokvitania. Ošetrenie vykonané v tomto termíne môže zabrániť neskorším infekciám rastlín a tiež výskytu černi a plesni sivej na šešuliach v období dozrievania. Infekcie rastlín v období kvitnutia a po odkvitnutí negatívne ovplyvňujú priebeh dozrievania s dosahom na výšku produkcie. Z abiotických faktorov výrazne nepriaznivo ovplyvňujú dozrievanie repky najmä vysoké júnové teploty a určite si mnohí pestovatelia pamätajú na jún v roku 2019, kedy sa semená v šešuliach prakticky scvrkli a úroda bola výrazne nižšia než sa očakávalo.

Repka olejka, jej ozimná forma, je dlhodobo najvýznamnejšia trhová olejnatá plodina, pestovaná na Slovensku. Jej podiel na celkovej výmere olejnín v roku 2020 dosiahol 54,5 percenta a na produkcii olejnín spolu 61,6 percenta (zdroj: ŠÚ SR). Pre tohtoročnú úrodu sa na jeseň v roku 2020 zasiala repka ozimná na výmere 136,1-tis. hektárov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles výmery o 5,7 percenta. Čo sa týka ceny olejnín na domácom trhu – tieto sa odvíjajú od ponuky a dopytu na medzinárodných trhoch, najmä cien na trhu EÚ. K rekordnému rastu cien v ostatnom období prispelo aj to, že zásoby olejnín (nielen repky) sú za posledné dva roky vyčerpané a klesli na historické minimá. Súvisí s tým dramatický rast ceny za repku vo februári a marci 2021, pričom súčasné ceny prekonali 500 eur za tonu. Prvá prognóza pre úrodu repky v EÚ za rok 2021 bola mierne vyššia cca 17,5 milióna ton, ale vzhľadom na zaorávky porastov a chladný nástup jari, je predpoklad, že nebude naplnená ani minuloročná produkcia, t. j. nedosiahne ani 17 miliónov ton. Znamená to, že nebudú doplnené výpadky v zásobách repky z predchádzajúcich dvoch rokov a situácia s jej nedostatkom na európskom trhu bude pokračovať.

Zúžme svoj pohľad na slovenský trh s olejninami, ktorý má svoje špecifiká. Napriek dostatočnej a kvalitatívne vysokej úrovne repkových semien z domácej produkcie sa tieto lisujú mimo nášho územia. Slovensko totiž, ako jediná krajina v EÚ, nemá vybudovaný olejninársky priemysel. Takmer všetky rastlinné jedlé oleje sa preto na Slovensko dovážajú. Aj o tejto problematike sa môžete dočítať v odbornom príspevku zameranom na aktuálnu situáciu na trhu s repkou olejkou a ekonomiku jej pestovania u nás a vo svete.
Súčasťou odbornej prílohy, ktorú máte v rukách, je taktiež prehľad odrôd repky olejky pre rok 2021.

VIERA UVÍROVÁ

repka-2-SK-min

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down