01.06.2022 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( leto) + Agronóm č. 3 / 2022

Dopyt pretrváva, ceny rastú
Dlhodobé chladné počasie počas jari 2022, poznamenané pretrvávajúcimi
nočnými mrazmi, malo vplyv na rast a vývin repky po otvorení vegetácie,
ktorý bol veľmi pomalý apozvoľný. Vo viacerých lokalitách Slovenska prevládal
studený ráz počasia spojený s výrazným suchom, dôsledkom ktorého boli
pomalšie prijímané aplikované hnojivá. Kým v uplynulých rokoch repka
zvyčajne začala kvitnúť už v prvej polovici apríla, tento rok sa prvé kvety začali
sporadicky objavovať až koncom apríla aj to v južných oblastiach Slovenska.
Podľa údajov SHMÚ apríl 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke
v porovnaní s normálom 1991 – 2020 ako podnormálny až silne podnormálny,
t. j. veľmi studený. Atmosférické zrážky sa síce v priebehu apríla 2022
vyskytovali na Slovensku pravidelnejšie ako v marci, no ich celkové mesačné
úhrny boli aj v apríli v niektorých regiónoch podobne nízke ako v predošlom
mesiaci. Mesačný úhrn atmosférických zrážok bol v apríli prevažne v intervale
od 30 do 60 milimetrov, menej to bolo len v oblasti Podunajskej nížiny,
Záhoria, stredného a dolného Považia, ojedinele aj v niektorých oblastiach na
východe Slovenska. Našťastie v máji sme sa dočkali pravidelnejších, miestami
veľmi intenzívnych zrážok, čo podporilo nielen porasty repky, ale aj porasty ďalších, najmä jarných plodín. Repka
kvitla v tomto roku nezvyčajne dlho ešte aj v druhej polovici mája. Z pohľadu hodnotenia očakávanej úrody je to
len dobre. Lebo aj podľa ľudovej pranostiky: „Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj“ – v tomto prípade
nielen „žita“, ale aj repky. Nasadené kvetenstvá majú všetky predpoklady pre vytvorenie dostatočného až
nadpriemerného počtu šešúľ. Faktom je, že v niektorých lokalitách, kde bolo výrazné sucho sú repky nižšie, avšak
ako sa hovorí: „nejde o slamu“ a ani takéto porasty nemusia byť hodnotené ako podpriemerné.
Ďalšou dobrou správou pre pestovateľov je rapídny nárast dopytu po repkovom semene v posledných mesiacoch,
v súvislosti s ktorým sa zvýšili aj výkupné ceny. Je predpoklad, že tento zvýšený dopyt bude pretrvávať aj naďalej,
keďže okrem využitia repkového semena v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, sa zvyšuje aj jeho
význam ako energetickej suroviny, využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja. Zlou správou je však to, že pri
pestovaní tejto „energetickej suroviny“ významným spôsobom narástli ceny všetkých energetických vstupov, ktoré
sú s jej pestovaním spojené, zvýšili sa ceny nafty, priemyselných hnojív a čiastočne aj ceny pesticídov. Aj napriek
uvedenej „zlej správe“ však bude určite pre poľnohospodárov repka naďalej zaujímavou komoditou a bude aj
naďalej pretrvávať záujem o pestovanie tejto plodiny. O tejto problematike sa môžete dočítať v odbornom článku
zameranom na pestovanie repky v kontexte hodnotenia jej rentability. Nech už je použitá akákoľvek technológia
prípravy pôdy a zakladania porastu repky ozimnej, treba myslieť na jedno – základným predpokladom pre jej
úspešné pestovanie v jednotlivých regiónoch je uplatnenie takej pestovateľskej technológie, ktorá najviac vyhovuje
konkrétnym podmienkam prostredia. Tieto sú tvorené pôdnymi a klimatickými podmienkami, predplodinou,
typom pestovanej odrody a nakoniec aj vybavenosťou strojmi. Ako vo svojom odbornom príspevku zdôraznil
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., bez povšimnutia však nemôžu zostať ani finančné možnosti podniku, od ktorých
sa odvíjajú tak predpoklady pre obstaranie novej, modernej techniky, využívanej pri obrábaní pôdy a zakladaní
porastov repky, ako aj zabezpečenie potrebných výrobných vstupov, predovšetkým hnojív a pesticídov, ako aj
techniky pre ich aplikáciu.

https://rno.sk/wp-content/uploads/2022/06/repka-2-min.pdf

VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down