24.05.2023 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( leto) + Agronóm č. 3 / 2023

„Studený máj v stodole raj“ – v úvode platí.

Príslovie „studený máj v stodole raj“ neplatí len pre obilniny. Takéto poveternostné podmienky, teda nižšie teploty a častejšie zrážky sú vhodné aj pre repku s výhľadom dosiahnutia vyšších úrod. Odpovedal tomu priebeh počasia v apríli 2023, ktorý podľa údajov SHMÚ skončil po teplotnej stránke na celom území ako podnormálny, respektíve chladný až veľmi chladný. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 9,7 °C v Hurbanove. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 3,2 °C v obciach Stratená a Vyšná Boca. Čo sa týka zrážok bol apríl 2023 na území Slovenska zrážkovo podnormálny (suchý) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký). Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 231,3 percenta v Kuchyni a najnižšie 52 percent v Liptovskom Mikuláši. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol Liptovskom Mikuláši 20,9 milimetra. Naopak, najvyšší mesačný úhrn zrážok bol zaznamenaný v obci Pernek 124,8 milimetra.

Nadviažuc na uvedené dlhšie zrážkové obdobie podľa doc. Ing. P. Bokora, PhD., vytvára podmienky vhodné pre infekciu rastlín repky rôznymi patogénmi. Ako ďalej objasňuje vo svojom odbornom príspevku - infekcie rastlín v období kvitnutia negatívne ovplyvňujú priebeh dozrievania. V dôsledku porúch vodivých systémov rastliny predčasne, núdzovo dozrievajú, tvoria menej semien, ktoré sú nekvalitné, drobné, niekedy scvrknuté. Infikované šešule pred zberom praskajú. To všetko zvyšuje straty a pri zbere sa prejaví znížením dosiahnutej úrody semien. Pre aplikáciu fungicídov v jednotlivých termínoch sa pestovatelia musia rozhodnúť na základe aktuálnych podmienok pre vývoj patogéna v danom ročníku, priebehu počasia, rizika infekcie, stavu porastov, pestovanej odrody a pod. K faktorom, ktoré podporujú vznik a rozvoj ochorenia patria zapojené a husté porasty, skoro a dlho kvitnúce porasty, skôr siate porasty, porasty na pôdach s dostatočnou zásobou pôdnej vody, blízkosť vodných zdrojov, hmla, rosa, striedanie daždivých dní s obdobím bez zrážok, teploty nad 15°C. To všetko musia pestovatelia zobrať do úvahy pri prijímaní stratégie ošetrovania repky.

Poľnohospodárska sezóna je aktuálne v plnom prúde, na dosiahnutí čo najvyšších úrod sa stále pracuje avšak v pozadí už máta príprava novej sezóny. Pestovatelia sú pred voľbou aké odrody pestovať v nasledujúcom hospodárskom roku. Venovať pozornosť výberu odrody, respektíve hybridu repky (nielen) je veľmi dôležité. Cenným zdrojom informácií sú výsledky dosiahnuté v registračných a postregistračných skúškach ÚKSÚP-u, či ÚKZÚZ–u. Taktiež výsledkom dosiahnutých vo firemných a podnikových odrodových pokusoch. Za pozornosť stoja odrody, ktoré okrem vyššie spomenutej registrácie v slovenských podmienkach, alebo im podobným v susedných štátoch, vykazujú nadpriemernú výkonnosť vo všetkých typoch pokusov. Zvlášť cenným zdrojom informácií pre pestovateľa sú odrodové pokusy v jeho okolí, resp. lokalite, v ktorej hospodári. Dôležité je poznať vlastnosti odrody, pretože či chceme alebo nie väčšinou každá odroda má svoje „slabé miesta“ a je dobré zistiť aké to sú, napr. vyššia náchylnosť k chorobám, alebo k poliehaniu. Správne zvolenou agrotechnikou, výživou a hnojením, ochranou, či reguláciou sa dajú tieto nedostatky úplne alebo významne eliminovať. V konečnom dôsledku záleží na pestovateľovi, akým spôsobom bude k tej ktorej odrode pristupovať, akú technológiu pestovania uplatní vo svojich výrobných podmienkach.

Okrem množstva podnetných informácií z oblasti pestovania repky, zameraných, napr. aj na zhodnotenie výskytu chorôb a škodcov v aktuálnej sezóne v kontexte podmienok ročníka, je súčasťou tejto odbornej prílohy aj prehľad odrôd, resp. hybridov repky pre ďalšiu sezónu.

                                                                                  VIERA UVÍROVÁ

https://rno.sk/wp-content/uploads/2023/05/repka-2-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down