28.04.2020 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Respirátory v poľnohospodárstve počas pandémie

Všetci si chránime v týchto dňoch dýchacie cesty proti vírusovému ochoreniu COVID-19. Väčšina z nás rúškami, šatkami, šálmi, alebo inými kreatívnymi spôsobmi zakrytia tváre, úst a nosa. Profesionálnu ochranu dýchacích ciest predstavujú respirátory, tie však aktuálne nie sú určené pre všetkých. Bežná verejnosť si už respirátory FFP2 a FFP3 nekúpi. Parlament totiž schválil zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v oblasti zdravotníctva, ktorým bola obmedzená distribúcia osobných ochranných prostriedkov.

„Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať, alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polomaskou kategórie FFP2, FFP3,“ uvádza sa zákone. Výnimkami v tomto zákaze sú napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci či orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy.

Ak niekto takýto ochranný prostriedok predá, môže mu byť udelená pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie v sume od tisíc do 10-tisíc eur. Za zákon hlasovalo 104 poslancov, 6 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

„Chápeme, že najlepšie dostupné respirátory na trhu by v čase krízy mali mať hlavne záchranári a zdravotníci pracujúci v prvej línii. Podporili sme preto zámer ministerstva zdravotníctva obmedziť ich predaj širokej verejnosti. Na druhej strane však nesmieme zabúdať na občanov s vážnymi diagnózami, ktorí potrebujú zvýšenú ochranu respiračného systému“, uviedol na margo zákona podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga.

Okrem zdravotníkov, zamestnancov štátnej správy alebo územnej samosprávy, osôb so špecifickými zdravotnými dôvodmi, pracovníkov pohrebných služieb a.i.  je možné, a dokonca nutné nimi zabezpečiť početnú skupinu zamestnancov poľnohospodárskych podnikov a subjektov hospodáriacich na pôde. Predaj respirátorov triedy FFP2 a FFP3 je možný aj právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu (§ 6 ods. 1 písm. j zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky pre bezpečný výkon ich práce. Používanie týchto osobných ochranných prostriedkov je nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia napr. pri práci toxickými látkami a zmesami, a veľmi toxickými látkami a zmesami, ktoré predstavuje väčšina prípravkov na ochranu rastlín.

Pracovníci vykonávajúci aplikáciu pesticídov v rastlinnej výrobe sú tou skupinou zamestnancov, ktorým musíme naďalej (a možno v súčasnej „koronadobe“ ešte viac) venovať pozornosť pri ochrane ich dýchacích ciest a celého organizmu proti toxickým látkam. Profesionálnymi toxickými látkami poškodené a „nahlodané“ dýchacie cesty môžu pri infekcii koronavírusom Covid-19 predstavovať oveľa väčšie nebezpečenstvo uchytenia a rozšírenie sa vírusu v organizme. Interakcia toxická látka versus vírus môže byť pre dýchacie cesty a pľúca v konečnom dôsledku až fatálna. Práve prebiehajúce jarné aplikácie pesticídnych prípravkov sú v dobe, ktorá si vyžaduje našu maximálnu pozornosť a opatrnosť.

Toxické látky prípravkov na ochranu rastlín predstavujú nebezpečenstvo pre človeka expozíciou vo forme kvapiek, mikrokvapiek a aerosolov. Poškodzujú dýchaciu sústavu a ďalšie orgány tela niekedy po dobu dlhých desaťročí a ich dlhodobé pôsobenie vedie k vzniku vážnych ochorení. Náležité kompletné vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami je nielen právom zamestnancov, ale aj povinnosťou zamestnávateľov. Samozrejme ruka v ruke s dôsledným používaním a výmenou týchto prostriedkov.

Ochrana dýchacích ciest - triedy ochrany

Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov poskytujú tri triedy ochrany pred vodnatými a olejnatými aerosólmi, dymom a jemným prachom pri práci, ich ochranné funkcie upravuje norma EN 149 s celoeurópskou platnosťou. Označujú sa ako filtračné polomasky, alebo masky (respirátory) na ochranu pred jemným prachom a aerosolmi a delia sa do tried ochrany FFP1FFP2 FFP3.

Pre profesionálnu ochranu zamestnancov prichádzajúcich do styku s toxickými látkami (TL) a veľmi toxickými látkami (VTL) pri aplikáciách pesticídnych prípravkov sú určené respirátory. Respirátory na ochranu dýchacích orgánov chránia pľúca pred prenikaním prachu, dymu a kvapalnej hmly (aerosólu), nechránia však pred parou a plynom. Klasifikačný systém je rozdelený do troch tried FFP, pričom skratka FFP pochádza z anglického spojenia „filtering face piece“ (filtračná maska na tvár). Maska na ochranu dýchacích orgánov zakrýva nos a ústa a skladá sa z rôznych filtračných materiálov a samotného tela masky. Ich nosenie je predpísané na pracoviskách, na ktorých dochádza k prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Ide o maximálnu prípustnú koncentráciu prachu, dymu a aerosólov v dýchanom vzduchu, ktorá nevedie k poškodeniu zdravia. V prípade jej prekročenia platí povinnosť používania masiek na ochranu dýchacích orgánov.

 

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down