31.10.2014 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Revitalizácia meliorácií vytvorí predpoklady aj pre udržanie sadov

Komplexná revitalizácia minimálnej siete závlah a odvodnenia vytvorí predpoklady aj pre udržanie zberových plôch ovocia mierneho pásma na úrovni 4562 hektárov (ha) produkčných ovocných sadov.

BRATISLAVA. Uviedol to agrorezort v Koncepcii revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku, ktorú by na svojej schôdzi v stredu (5. 11.) mala prerokovať a schváliť vláda SR.
"Koncepcia si kladie za svoj hlavný cieľ podporiť preventívne opatrenia pred negatívnymi dôsledkami prírodných katastrofických udalostí a nepriaznivých zrážkových pomerov na potenciál poľnohospodárskej výroby," zdôvodnilo materiál Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Prioritou revitalizácie je modernizácia a rekonštrukcia siete odvodnenia a závlah s dôrazom na doplnenie viacúčelových zariadení (stavidiel, ovládaných výustí) na hydromelioračných kanáloch, s cieľom zabezpečenia retencie a retardácie odtoku vnútorných vôd pre potreby poľnohospodárskej krajiny.
Revitalizácia existujúcich závlahových systémov ich komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou a doplnením potrebného množstva moderného závlahového detailu by sa mala podľa MPRV realizovať za investičnej účasti súčasných nájomcov.
Koncepcia si podľa agroministerstva nekladie za svoj cieľ revitalizovať celú existujúcu sieť odvodnenia a závlah, naopak, súčasný stav definuje ako neudržateľný a v súčasných trhových podmienkach za neefektívny. "V súlade s týmto tvrdením sa definovala optimálna sieť závlah a odvodnenia, ktorá sa javí v súčasných podmienkach ako dlhodobo udržateľná a zároveň spĺňa kritériá zvýšenia miery potravinovej bezpečnosti na žiaducej úrovni," zdôraznilo MPRV.
"Táto koncepcia poukazuje teda na úplne nový prístup k budúcnosti siete závlah a odvodnenia na Slovensku. Dôraz kladie na zabezpečenie potrebnej úrovne potravinovej bezpečnosti, a to pri využití potenciálu pôdno-klimatických podmienok Slovenska. Súčasne, navrhované opatrenia nekladú nároky na verejné financie nad rámec programovo rozpočtovaných výdavkov a spĺňajú tak kritérium rozpočtovej neutrálnosti," dodal agrorezort v koncepcii.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down