13.03.2020 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezistencia škodcov a ochrana repky proti chorobám

„Najväčším problémom v ochrane repky proti niektorým škodlivým organizmom je nedostatočné uplatňovanie súboru preventívnych a podporných opatrení. Aplikácia pesticídov je v mnohých prípadoch vykonávaná ako náprava chýb a nedostatkov, ktorých sa pestovateľ dopustil v technológii pestovania a ochrany.“

Uviedol doc. Ing. Jan Kazda, CSc., z Českej zemědělskej univerzity Praha, počas odborného sympózia spoločnosti Corteva Agriscience v polovici januára 2020 v Nitre.

Jednou z príčin zvýšenej škodlivosti škodcov na repke na jeseň v posledných rokoch bol najmä nezvyčajný priebeh počasia v závere leta, počas jesene a teplotne mierne zimy. Od roku 2014 škodí v mnohých regiónoch skočka repková. Od jesene 2016 sa pridali molička kapustová a voška broskyňová.

Zásadným problémom v ochrane repky v EÚ je narastajúca rezistencia škodcov k insekticídom. V praxi je všeobecne známa rezistencia blyskáčika k väčšine pyretroidov. Výskyt rezistencie škodcov môže byť v rôznych štátoch EÚ rozdielna. Napríklad v Nemecku sa plošne vyskytuje rezistencia skočky repkovej k pyretroidom, avšak na území SR nebola táto rezistencia doteraz zistená.

Problémy v ochrane repky na jeseň i na jar sa prehlbujú s ťažkosťami pri stanovení optimálnych termínov ošetrenia proti škodcom. Sú spôsobené s nedostatočnými poznatkami z biológie škodcov spojenými s ich adaptáciou na meniace sa podmienky prostredia, taktiež pri uplatňovaní nových pestovateľských systémov, či s nedostatkami pri monitorovaní škodcov. Príkladom môžu byť rozdiely v optimálnych termínoch ošetrenia proti skočke repkovej. Kým v roku 2014 prebehol hlavný nálet skočky do porastov od začiatku septembra do polovice septembra, v roku 2015 v druhej polovici septembra a v roku 2016 na prelome septembra a októbra. Voška broskyňová sa v roku 2016 škodlivo prejavila už v októbri, ale v roku 2018 až začiatkom novembra. „Spresnenie termínov ošetrovania proti škodcom repky na jeseň je možné na základe poznania ich životných cyklov a zlepšením metód ich monitorovania,“ dodal J. Kazda.

Nové možnosti ochrany repky proti chorobám

„Najrozšírenejšími chorobami repky v posledných rokoch sú biela hniloba a verticíliové vädnutie repky. Najvyšší výskyt bielej hniloby sme zaznamenali v roku 2017, kedy práve v období kvitnutia a po odkvitnutí na severe a východe Slovenska boli vyššie úhrny zrážok, čo malo dopad na zdravotný stav repiek,“ uviedol doc. Ing. Peter Bokor, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down