21.11.2014 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezort pôdohospodárstva trvá na zastavených projektoch v BBSK

Ministerstvo pôdohospodárstva zastavilo Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) štyri projekty, na ktoré mala krajská samospráva čerpať finančné prostriedky z eurofondov vo výške okolo 10 miliónov eur. Informoval o tom včera (20. 11.) na tlačovej besede predseda BBSK Marian Kotleba.

BANSKÁ BYSTRICA. Jeden projekt sa týkal likvidácie povodňových škôd v okrese Revúca a druhý rekonštrukcie a modernizácie cesty III. triedy medzi obcami Sucháň a Čebovce v okrese Veľký Krtíš. Na oba samosprávny kraj počítal so sumou 5,7 milióna eur z eurofondov. V ich prípade ministerstvo odstúpilo už od podpísaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).

Ako dnes pre TASR reagoval riaditeľ odboru komunikácie a marketingu ministerstva pôdohospodárstva Peter Hajnala: "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka trvá na svojich dôvodoch, ktoré uviedlo v liste predsedovi BBSK. Prijímateľ (BBSK - pozn. TASR) svojím nekonaním vo vyhlásení verejného obstarávania porušil záväzky. Ďalším problémom bola absencia spolupráce a komunikácie zo strany BBSK."

Podľa Hajnalu v rámci schváleného projektu s názvom "Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/527017 Sucháň - Čebovce, III/050822 Opava, na posilnenie vybavenosti územia", zmluvy účinnej dňa 1. januára 2014, prijímateľ zverejnil v e-vestníku verejného obstarávania 25. marca 2014 výzvu na prekladanie ponúk, pričom následne ju zrušil už 28. marca. Dôvod prečo tak urobil, Riadiacemu orgánu (RO) pre Regionálny operačný program (ROP) neoznámil.

"Dňa 17. apríla znovu zverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, pričom 29. augusta bolo zverejnené oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky a 10. septembra bolo vyhlásené verejné obstarávanie zrušené. Ďalšie verejné obstarávanie vyhlásil prijímateľ 17. septembra 2014, keď zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Ani tento proces verejného obstarávania nebol ešte ukončený a predložený na kontrolu postupov verejného obstarávania na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) pre ROP," pokračoval Hajnala.

"V rámci schváleného projektu s názvom "Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca", zmluvy účinnej dňa 10. apríla 2014, vyhlásil prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk až 2. septembra. Nakoľko prijímateľ svojim zavinením nezačal verejné obstarávanie na výber dodávateľov projektu do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, porušil záväzky vyplývajúce z vecnej a časovej realizácie projektu a nesplnil podmienky a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí NFP. Tento proces verejného obstarávania ešte rovnako nebol ukončený a predložený na kontrolu postupov verejného obstarávania na SO/RO pre ROP," uviedol Hajnala.

Ako tiež zdôraznil, týmto konaním je ohrozená realizácia predmetných projektov. Ukončené musia byť do 30. júna 2015. Všetky výdavky realizované po tomto termíne by boli považované za neoprávnené.

"Ak by RO nepristúpil k tomuto kroku, teda k odstúpeniu od zmlúv o poskytnutí NFP, je vzhľadom na súčasný prístup samosprávneho kraja k čerpaniu štrukturálnych fondov vysoké riziko, že finančné prostriedky, ktoré boli z operačného programu schválené pre BBSK sa nevyčerpajú a vzhľadom na koniec oprávneného obdobia tieto zdroje Slovenskej republike prepadnú a vrátia sa naspäť do pokladne EÚ," dodal Hajnala.

V prípade ďalších dvoch projektov týkajúcich sa deinštitucionalizácie Domovov sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske a Slatinka v Lučenci chcel BBSK čerpať vyše štyri milióny eur z eurofondov. Ministerstvo vydalo rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP 17. decembra 2013. Kraju teraz oznámilo, že toto rozhodnutie zrušilo.

"Začiatkom tohto roka sme niekoľkokrát vyzvali BBSK o predloženie dokladov potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Na tieto výzvy samosprávny kraj vôbec nereagoval a počas celého roka absentovalo akékoľvek úsilie o komunikáciu s ministerstvom vo veci posunu riešenia tejto záležitosti. Na projekty boli schválené finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a podľa platných pravidiel, ktoré sú stanovené pre tieto projekty, musia byť schválené prostriedky zo strany prijímateľa vyčerpané do konca júna 2016. Vzhľadom na koniec programového obdobia, ak sa tieto prostriedky do konca budúceho roka nevyčerpajú, Slovenskej republike prepadnú. Preto muselo ministerstvo prijať opatrenia, na základe ktorého oznámilo prijímateľovi, že vzhľadom na nespoluprácu pri príprave zmluvy o NFP nepristúpi k podpisu zmluvy o NFP. Voľné prostriedky budú využité na realizáciu ďalších projektov," konštatoval Hajnala.

Ako včera reagoval predseda BBSK, myslí si, že odstúpenie od zmlúv je neplatné. Verejné obstarávanie BBSK začal včas, čo potvrdila aj vedúca oddelenia SO/RO pre ROP na BBSK Marta Skalošová. Ich oddelenie preto listy o odstúpení od zmlúv vrátilo späť ministerstvu.

"Nie je pravda, že BBSK nezačal včas proces verejného obstarávania v prípade projektov Revúca a modernizácie cesty. Začal ho do troch mesiacov, tak ako mu ukladá zákon. Zvážili sme dôvody, ktoré sú BBSK vyčítané. Keďže sa nezakladajú na pravde, rozhodli sme sa listy vrátiť späť na ministerstvo s uvedením argumentov," vysvetlila Skalošová.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down