23.07.2019 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Robiť veci lepšie“ – s riešeniami na prírodnej báze

K tradičným vystavovateľom celoslovenského stretnutia poľnohospodárov sa zaradila spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia po novom UPL, ktorú predstavil jej generálny riaditeľ pre Česko, Slovensko a Maďarsko Ing. Ľuboš Koľ. V centre expozície staronovej spoločnosti boli technológie ošetrenia hlavných poľnohospodárskych plodín ako sú pšenica, jačmeň, slnečnica a kukurica.

„Na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavujeme technológie ochrany dôležitých poľných plodín založené buď na konvenčných prípravkoch na ochranu rastlín ako sú herbicídy, insekticídy a fungicídy, avšak dopĺňame novú generáciu produktov väčšinou na prírodnej báze, či  už ide o biostimulanty, využívané na kontrolu chorôb a škodcov, taktiež produkty na báze húb,“ uviedol k expozícii Ing. Ľuboš Koľ, generálny riaditeľ spoločnosti UPL.

Pod značkou UPL

V úvode objasnil akvizíciu spoločnosti Arysta LifeScience spoločnosťou UPL, ktorá sa udiala v minulom roku v júli kúpou stopercentného podielu spoločnosti Arysta. Samotná fúzia spoločností bola ukončená udelením súhlasu protimonopolných úradov EÚ v januári 2019.

„Dnes už vystupujeme pod značkou indickej spoločnosti UPL, ktorá 50. rokov pôsobí v segmente ochrany rastlín,“ uviedol Ľ. Koľ. Ako ďalej k dôvodom fúzie dodal, spoločnosť Arysta sa dlhodobo špecializovala hlavne na plodiny ako je ovocie, vinič a zelenina. Naopak spoločnosť UPL sa prioritne špecializovala na poľné plodiny. „S integráciou spoločností súvisia významné synergické efekty z hľadiska plodinového spektra a rovnako aj geografického pri pohľade na mapu sveta, kde všade pôsobila spoločnosť Arysta a kde UPL,“ dodal Ľ. Koľ.

Nová generácia produktov

Návštevníci podujatia si v rámci expozície spoločnosti UPL mohli prezrieť ucelené technológie ošetrenia pšenice, jačmeňa, kukurice a slnečnice, postavené na kľúčových prípravkoch spoločnosti. V pokusoch boli aplikované aj biofungicídy a biostimulanty. „Ide o novú kategóriu prípravkov, ktoré pomáhajú rastlinám bojovať s abiotickými stresmi, či už z vysokých teplôt, z nedostatku vlahy, ale aj z pôdy,“ uviedol Ľ. Koľ, podľa ktorého dnešná poľnohospodárska prax má v zásade zvládnuté technológie boja proti biotickým faktorom - ako sú patogény chorôb, škodcovia a buriny. Ďalšia intenzifikácia výroby je možná iba ak rastlinám dokážeme pomôcť v priebehu ich vývoja zvládať stresy z prírodného prostredia. Poukázal, že aj v tomto roku z hľadiska priebehu počasia, boli oziminy, ale najmä jariny atakované pretrvávajúcim suchom. „V tomto naša spoločnosť vidí príležitosť a preto vyvíjame biostimulátory, ktoré by mali pomôcť rastlinám prekonať stresujúce faktory prostredia, ovplyvnením ich metabolizmu. Produkty ako Atonik a Polyversum presvedčili, že v technológiách ošetrenia majú svoje miesto,“ objasnil smerovanie spoločnosti Ľ. Koľ.

Technológie v pokuse

Segment moridiel obohatila Conima - tekuté fungicídne moridlo na ošetrenie osiva pšenice ozimnej proti mazľavej sneti pšeničnej, fuzarióze a plesni snežnej. Nahradí moridlo Vitavax - ktoré skončilo pre neobnovenie registrácie účinnej látky thiram. V ponuke pre pestovateľov je v minulom roku uvedený insekticíd Cyperkill Max, ktorý obsahuje dvojnásobnú koncentráciu účinnej látky cypermethrin v porovnaní s prípravkom Cyperkill 25 EC. Prednosťou novej formulácie je registrácia do oveľa širšieho spektra plodín proti hospodársky významným živočíšnym škodcom a vďaka vyššej koncentrácii je lepšie aj dávkovanie a manipulácia najmä z hľadiska skladovania a obsluhy postrekovača. Proti burinám bol v pokuse aplikovaný herbicíd Optica Trio a regulátor rastu Paket 250 EC - v prípade ošetrenej pšenice boli internódiá optimálne skrátené v porovnaní s neošetrenou kontrolou.

V pokuse v jarnom jačmeni bolo osivo namorené moridlom Rancona i-MIX proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, prašnej sneti jačmennej a prúžkovitosti jačmeňa. Proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám bol aplikovaný Accurate Delta. Vo všetkých variantoch aplikovali praxou overený biostimulátor Atonik, ktorý má porastu pomôcť  skoro na jar naštartovať, založiť odnože a celkovo harmonizovať vývoj rastlín, najmä ich odnoží.

Efektívne v ošetrení kukurice a slnečnice

Pestovateľmi overený biostimulátor Zeal s obsahom molybdénu, zinku a fosforu, na báze morských rias, je určený pre podporu rastu osivovej kukurice a optimalizovanie jej výživy. Pozitívne vplýva na procesy vedúce k zvýšeniu fotosyntetickej aktivity, lepšej bilancii živín v rastline a tvorbe biomasy v kľúčových fázach vývoja kukurice, kedy dochádza bežne ku stagnácii rastu a oneskoreniu kvitnutia. Ľ. Koľ odporúča 2,0 litre Zealu na hektár vo fáze 4 – 8 listov kukurice.

„V slnečnici sa zameriame na graminicídnu ochranu založenou na prípravku Select Super, ktorý veľmi dobre kontroluje jednoročné ale taktiež trváce trávovité buriny. Taktiež sme tu vyskúšali kombináciu biostimulantu a špeciálneho hnojiva s mikroelementami Samppi od japonskej spoločnosti Asahi, ktorú na slovenskom trhu zastupujeme,“ predstavil variant ošetrenia Ľ. Koľ. Biostimulačný efekt v kombinácii s listovou výživou s mikroelementami, pomáhajú slnečnici vo fáze vegetatívneho vývoja, taktiež v nasadení, tvorbe a kvitnutí úborov.

„Spoločnosť UPL kladie veľký dôraz na udržateľné hospodárenie rešpektujúce životné prostredie. Verím, že má našliapnuté k tomu, aby patrila k špičke  výrobcov a dodávateľov prípravkov na ochranu rastlín, biostimulátorov a biologických preparátov. Jedným z našich hlavných cieľov je prispieť k ďalšej intenzifikácii prvovýroby a posunúť ju na vyššiu úroveň,“ dodal Ľ. Koľ.

VIERA UVÍROVÁ

FOTO - AUTORKA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down