18.02.2021 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( jar) + Agronóm č.1 / 2021

Rok 2020 – rok v tieni pandémie. Preklepla každú sféru nášho bytia, ukázala čo všetko nevieme, ako sme nepripravení na mimoriadne situácie, poukázala na krízu elít, vyplavila z ľudí to najhoršie a zároveň v nekonečnom úsilí vrátiť sa do normálu poskytla priestor na zomknutie sa, na mimoriadne výkony na poli medicíny.

               Aj z pohľadu hodnotenia podmienok poľnohospodárskej prvovýroby, môžeme konštatovať, že rok 2020 bol rokom extrémov. Už prvé štyri mesiace opäť prekvapili. Nedostatok zrážok, výrazne nadpriemerne vysoká teplota vo februári a veľký počet dní s mrazom aj na juhu v marci a apríli z pohľadu poľnohospodárskej prvovýroby ohrozili nielen porasty ozimín, ale najmä novozaložené porasty jarín. Premenlivé počasie počas žatvy viackrát prerušilo zberové práce, ktoré sa tak výrazne predĺžili. Napriek tomu leto bohaté na zrážky, prospelo porastom okopanín, či viacročných krmovín. Poľnohospodári to nemali jednoduché ani počas jesene 2020. Intenzívne zrážky vystupňované v polovici októbra – niekde až do povodní, sa podpísali pod extrémne až veľmi vlhké podmienky, ktoré sťažili až znemožnili nielen zber kukurice, cukrovej repy, či zemiakov, ale aj prípravu pôdy a založenie porastov ozimných obilnín a repky (kto nestihol vysiať v auguste).

            Preto len môžeme konštatovať, že rozhodujúcim faktorom v uplynulom roku pre tvorbu úrody plodín, ako aj pre založenie porastov ozimín, bolo jednoznačne množstvo a rozloženie atmosférických zrážok v priebehu roka. Na čo sa teda máme pripraviť po otvorení vegetácie? Čo sa týka zdravotného stavu repiek, keďže jeseň 2020 bola mimoriadne teplá a vlhká a priebeh zimy bez dlhodobejšieho premrznutia pôdy – môžu podporiť rozšírenie fómovej hniloby na jar. Neskôr, v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, môže porasty repky výrazne poškodiť aj verticíliové vädnutie, hlavne ak budú rastliny trpieť nedostatkom vody. Výskyt škodcov na jeseň 2020 bol porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.

               Medzi najdôležitejšie intenzifikačné faktory pri pestovaní repky ozimnej bezpochyby patrí aj výživa rastlín zohľadňujúca nároky plodiny na živiny, ale aj dynamiku ich príjmu počas vegetácie. Maximum príjmu všetkých živín je vo fáze kvitnutia, pričom dominantné postavenie vo výžive repky má dusík. Aj o tejto problematike vrátane stimulácie porastov sa môžete dočítať v predkladanej odbornej prílohe. V neposlednom rade jednou z hlavných agrotechnických operácií je regulácia burín a nie nadarmo sa hovorí, že rovnomerne vzídený porast bez burín je základom úspechu s predpokladom dobrej úrody. Dosiahnutie veľmi dobrej herbicídnej účinnosti ovplyvňuje množstvo faktorov (príprava pôdy, pôdna vlaha pri a následne po aplikácii herbicídu, priebeh zimy, hustota porastu, spektrum burín vrátane výskytu rezistentných populácií, štruktúra osevného postupu, atď.) Uvedomiť si treba, že každý ročník je svojím spôsobom špecifický. Efektívnosť postemergentných aplikácií zvyšuje i možnosť voľby herbicídov podľa prahov škodlivosti jednotlivých druhov burín a treba sa vyvarovať zbytočným aplikáciám, ktoré by nepriniesli požadovaný efekt.

            Veľkou témou sú prípravky na ochranu rastlín, respektíve v nich obsiahnuté účinné látky v kontexte príprav novej poľnohospodárskej politiky. Jedna zo stratégií v tejto oblasti plánuje do roku 2030 znížiť o 50 percent používanie chemických pesticídov. Proces ekologizácie, ktorý pred rokmi začal, postupne napreduje ďalej. Oproti tomu je potrebné zabezpečiť, aby pestovatelia mali dostatočné možnosti ochrany rastlín aj z hľadiska manažmentu rezistencie. Čo sa však samotnej ochrany rastlín týka, situácia je náročná a naši pestovatelia čelia čoraz väčším problémom. Ako sa stým vysporiadajú už počas nadchádzajúcej sezóny, bude závisieť nielen od poznania vlastných výrobných podmienok, ktorým budú musieť venovať oveľa väčšiu pozornosť, ale aj od konzultácií so spoločnosťami ponúkajúcich riešenia na ochranu rastlín. Jednoduché to nemá a nebude mať ani jedna zo strán. Vráťme sa ale na začiatok tohto úvodníka. Všetci snívame o tom, čo by sme v tomto roku chceli zažiť, kam posunúť naše pracovné úsilie, aké miesta navštíviť. Faktom je, že rok 2020 – pre niekoho rok dvoch magických dvadsiatok, väčšine z nás obrátil život naruby. Čo nám teda všetkým popriať do roku 2021? Slobodné rozhodovanie, slobodné stretávanie, slobodné cestovanie, slobodné podnikanie a slobodného ducha. A hlavne: veľa zdravia, lásky a optimizmu.

VIERA UVÍROVÁ

repka-1a-min

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down