01.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Roľníci sa už čoskoro dočkajú

Začiatok decembra sa v poľnohospodárstve už tradične spája s procesom schvaľovania a následne i vyplácania priamych platieb. A inak to nebude ani v tomto roku.

Ako nám povedal Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), platobná agentúra bude počas decembra schvaľovať nasledovné schémy podpôr: jednotnú platbu na plochu, platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu, podpory pre znevýhodnené oblasti, podpory v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, platbu na chmeľ.
Jednotná platba na plochu (SAPS), o ktorú požiadalo 15 984 žiadateľov, predstavuje v tomto roku sumu 142,40 eur na hektár. Platba na dojnicu dosiahne 60,84 eur na kus, osobitná platba na cukor 273,93 na hektár, osobitná platba na ovocie a zeleninu 52,71 eur na hektár a platba na chmeľ 387,84 eur na hektár. Doplnková platba na plochu, hoci sa o ňu na jar žiadalo, sa v tomto roku vyplácať nebude.
„V priebehu budúceho týždňa začnú regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyzývať žiadateľov, aby si prišli prevziať svoje rozhodnutie. Rozhodnutia tých žiadateľov, kde neboli zistené žiadne nedostatky, nadobúdajú právoplatnosť ihneď po prevzatí. To znamená, že ich možno obratom uhradiť. Rozhodnutia žiadateľov, kde boli zistené nedostatky, sa stávajú právoplatnými až po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania proti takému rozhodnutiu, alebo písomným vzdaním sa práva na odvolanie žiadateľa do zápisnice. Po takomto akte možno tieto rozhodnutia tiež obratom uhradiť,“ konštatoval A. Gajdoš.
Ako ďalej uviedol, ak niektorým žiadateľom nebudú schválené platby a vydané rozhodnutia, tak to bude z toho dôvodu, že u nich nie sú ešte stále ukončené kontroly, prípadne bol u nich zistený rozpor po krížových kontrolách. To znamená, že počas administratívnych kontrol sa zistila duplicitná deklarácia jednej a tej istej plochy dvoma alebo viacerými žiadateľmi.
„Ďalším dôvodom pre neschválenie platieb môže byť aj to, že nie sú vyhodnotené kontroly krížového plnenia, alebo nesúhlasia s výsledkami kontrol prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme. U týchto žiadateľov musíme potom vykonať kontrolu priamo v teréne. Problémom môže byť tiež to, že žiadateľ nedodržal niektorú z podmienok krížového plnenia, zistenú na základe administratívnych kontrol: napríklad podmienka minimálneho zaťaženia pôdy, nitrátová smernica, zákaz rozorávania trvalých trávnych porastov. U týchto žiadateľov bude nevyhnutné preveriť zistené porušenia, a to administratívnym postupom alebo kontrolou priamo na mieste,“ vysvetlil A. Gajdoš.
Pripomíname tiež, že prechodná platba na rajčiaky, agroenvironmentálna platba a platba na životné podmienky zvierat budú schvaľované až začiatkom budúceho roku.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down