03.10.2019 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozdrobenosť pôdy je hlavným nepriateľom slovenských poľnohospodárov

Veľká rozdrobenosť pôdy je hlavným nepriateľom slovenských poľnohospodárov. Rovnako je ňou sťažená činnosť Slovenského pozemkového fondu (SPF), najmä v oblasti prenájmu a pri uspokojovaní reštitučných nárokov. Uviedla to v Bratislave generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová na konferencii "Ako zjednotiť slovenskú pôdu".

BRATISLAVA. "Je to náš problém, ktorý verím, že chceme a viem, že musíme riešiť - spoločne. Uvedomujem si, že aktuálny stav môže vyhovovať tým, ktorí rozdrobenosť pôdy a neprehľadnosť v užívacích vzťahoch využívajú. Naopak, súčasný stav nevyhovuje tým, ktorí chcú na pôde skutočne hospodáriť a vytvárať pridanú hodnotu. A za tých sa vždy postavím," povedala.
      Pozemkové úpravy tento problém podľa nej riešia, sceľujú pôdu a zabezpečujú sprístupnenie pozemkov. "Ak viete pozemok po pozemkovej úprave samostatne využívať, automaticky zvýšite jeho trhovú hodnotu," poznamenala Šklíbová.
      Podčiarkla, že v konečnom dôsledku pozemkové úpravy dávajú nový začiatok vzťahom medzi prenajímateľom a nájomcom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú totiž nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. V mnohých prípadoch sa tak vyriešia dlhoročne nevýhodne uzatvorené užívateľské vzťahy. Pozemkové úpravy podľa Šklíbovej vytvoria príležitosti zaviesť nové komunikačné, ekologické, protierózne a vodohospodárske opatrenia. "Našu krajinu budeme vedieť lepšie chrániť a mestám či obciam otvoria možnosti pri budovaní turistických a cyklistických trás. Možno to nie je pre verejnosť viditeľné, ale na tom, ako toto docieliť, na fonde už dlhodobo pracujeme," zdôraznila.
      "Jedna z najpodstatnejších zmien, ktoré boli uskutočnené za posledné obdobie, bolo rozhodnutie začať sa aktívne podieľať na tvorbe legislatívy, ktorá sa dotýka nielen fungovania Slovenského pozemkového fondu, ale aj celého agrosektora. SPF inicioval a sám sa podieľal na príprave novely zákona, vďaka ktorej budú môcť o pozemkové úpravy požiadať aj správcovia pôdy. To doteraz nebolo možné, čo spôsobovalo zbytočné komplikácie," informovala.
      Fond ako žiadateľ bude podľa nej pozemkové úpravy sám financovať, ale bude tiež dohliadať na dodržanie všetkých fáz pozemkových úprav a krajinotvorbu. "K tomu však potrebujeme aj Vás, aktívnych farmárov. Ja aj moji kolegovia z SPF budeme pozemkové úpravy a ich dôležitosť vysvetľovať a snažiť sa byť pri realizácií nápomocní," dodala generálna riaditeľka SPF.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down