02.10.2019 | 03:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozdrobenosť vlastníctva pôdy komplikuje život farmárom aj bežným ľuďom

Slovenský pozemkový fond (SPF) volá po aktivite pri riešení problematiky rozdrobenosti pozemkov. Tá totiž nekomplikuje život iba slovenským farmárom, ale aj bežným ľuďom. Uviedol to Martin Kormoš, hovorca SPF.

BRATISLAVA. "Rozdrobenosť pozemkov bráni investíciám, predlžuje realizáciu stavieb vo verejnom záujme, ako sú cesty, školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb," priblížila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF. Zároveň dodala, že túto problematiku zaradil fond ako kľúčovú agendu úradu.
      SPF v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre prinesie verejnosti odbornú konferenciu s názvom "Ako zjednotiť slovenskú pôdu", ktorá sa uskutoční vo štvrtok (3. 10.) v Bratislave.
      SPF podľa Kormoša disponuje pätinou všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Na čo však neustále naráža, sú problémy spôsobené rozdrobenosťou pôdy. "Dotýka sa to všetkých odvetví hospodárstva a situáciu ešte viac komplikujú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Nové pozemkové usporiadanie pomôže sceľovaniu vlastníctva a funkčnému usporiadaniu územia, z čoho budú v konečnom dôsledku ťažiť všetci - vlastníci, užívatelia, obce, štát, krajina," zdôraznila Šklíbová.
      Pri zjednotení pôdy dochádza k sceleniu vlastníctva (nielen) štátnych pozemkov do väčších celkov. Tým vznikajú z pohľadu SPF parcely vhodné napríklad na uspokojenie reštitučných nárokov. Znižuje sa taktiež množstvo neprenajatej pôdy, keďže sa do jednej časti zjednotia aj pozemky nezistených vlastníkov. Nájomné zmluvy s poľnohospodármi sa tak budú uzatvárať podstatne jednoduchšie. "Farmárom takto vieme prenajať celky s prístupom k pôde, čo im významne šetrí náklady pri obhospodarovaní pôdy. Mestá a obce získajú viac možností pri budovaní občianskej vybavenosti a verejnej zelene či pomoc pri rozvoji bývania," vysvetlila Šklíbová.
      Za dôležité považuje v tomto prípade vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj aktívne podieľanie sa na tvorbe legislatívy, ktorá sa dotkne celého agrosektora. "Takto sa nám podarí odštartovať jednoduché pozemkové úpravy, čo je podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy," dodala.
      Pri realizácii jednoduchých pozemkových úprav dochádza k sceľovaniu pôdy a sprístupneniu pozemkov vo vymedzenom území. "Minulý piatok (27. 9.) vláda schválila návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorej správcovia, a teda aj SPF, budú môcť byť žiadatelia pozemkových úprav. Novelu však musí ešte schváliť Národná rada SR a podpísať prezidentka SR. Verím, že podporu, ktorú v tomto smere od poslancov a pani prezidentky potrebujeme, si naša pôda a farmári zaslúžia," uzavrela generálna riaditeľka SPF.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down