15.12.2010 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozpočet poznačený šetrením

Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň schválili štátny rozpočet na budúci rok. Na to, ako bude vyzerať budúcoročný rozpočet rezortu pôdohospodárstva, sme sa opýtali Juraja KADÁŠA, hovorcu ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.

Koľko finančných prostriedkov bude mať rezort na budúci rok k dispozícii? „Celkový objem výdavkov na rok 2011 pre rezort pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja predstavuje sumu 1 303 853 488 eur. Z toho zdroje EÚ predstavujú 948 359 531 eur (72,7 percenta z celkových výdavkov) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavuje 237 182 659 eur. Prostriedky štátneho rozpočtu predstavujú 115 011 298 eur.“ Koľko finančných zdrojov pôjde na tie, z pohľadu poľnohospodárov najdôležitejšie opatrenia? To znamená najmä priame platby a ostatné podpory? „Pre poľnohospodárov sú zaujímavé predovšetkým zdroje určené na priame platby, ktoré sú na rok 2011 naplánované v objeme 357 746 235 eur. Program rozvoja vidieka, projektovo orientovaný na rok 2011, predstavuje 425 200 000 eur. Ďalšie zdroje sú určené na štátnu pomoc a národné podpory, a to v celkovom objeme 8-miliónov eut.“ Možno už teraz povedať napríklad to, aká suma pripadne na hektár napríklad v prípade SAPS, podpory plodín na ornej pôde či podpory VDJ? „Celkový objem zdrojov EÚ určených na priame platby pre rok 2011, vrátane SAPS, je alokovaný v prílohe č. VIII NR ES č. 73/2009, a to v objeme 316 964 tisíc eur. Doplnkové platby v rastlinnej a v živočíšnej výrobe sa realizujú v rámci Národnej vyrovnávacej platby, ktorá predstavuje v roku 2011 objem 40 597 935 eur. Počas roku 2011 budú určené a prepočítané aj jednotlivé sadzby.“ S akými ďalšími dôležitými opatreniami budúcoročný štátny rozpočet počíta? „Budúcoročný rozpočet pre rezort pôdohospodárstva má okrem spomenutých opatrení vyčlenené zdroje na trhovo - orientované výdavky, zdroje na Operačný program rybné hospodárstvo, Európsky fond regionálneho rozvoja a Programy územnej spolupráce.“ Sú vyčlenené ešte nejaké prostriedky aj na Program rozvoja vidieka? „Programové obdobie 2007 - 2013 má schválený Program rozvoja vidieka, v rámci ktorého je na rok 2011 rozpočtovaná čiastka vo výške 425 miliónov eur.“ Aká suma je vyčlenená na štátnu pomoc a na čo by mala byť určená? „Celkový objem výdavkov určených na štátnu pomoc a národné podpory predstavuje 8 miliónov eur. V rámci štátnej pomoci budú podpory nasmerované najmä do poistného pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, na úhradu strát na zvieratách z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení a ďalšie. V oblasti Národných podpôr sa predpokladá, že finančné prostriedky budú orientované hlavne na zvýšenie zadržiavania vody v krajine, podporu závlahových systémov a odvodňovacích kanálov. Návrh na rozdelenie týchto výdavkov bude predmetom osobitného materiálu, ktorý prerokuje a schváli vedenie ministerstva.“ Je ešte šanca, že by sa v prípade zlepšenia ekonomickej situácie štátu, respektíve vyššieho príjmu štátneho rozpočtu, mohla v priebehu roka navýšiť aj kapitola rezortu pôdohospodárstva? „Rozpočet na rok 2011 je nastavený tak, aby sa ozdravili verejné financie a vytvorili sa predpoklady na to, aby deficit verejných financií v roku 2013 dosiahol úroveň 3 percent z HDP. Na tomto cieli participuje aj naša kapitola. Je predčasné v tomto štádiu prejudikovať tento vývoj, nakoľko môže byť ovplyvnený aj vývojom ekonomiky v krajinách EÚ, ktorý je v súčasnosti mimoriadne zložitý.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down