05.03.2019 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Združenie mladých farmárov na Slovensku v Modre - Harmónii zorganizovali v dňoch 22. až 24. januára 2019 seminár s názvom Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti.

Cieľom seminára bolo poukázať na spoluprácu podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Na seminári sa aktívne zúčastnilo viac ako 50 zástupcov vidieka a podnikateľov v poľnohospodárstve.

Z prednesených vystúpení a z diskusie zúčastnených odborníkov vyplynuli viaceré závery a odporúčania, týkajúce sa uplatňovania opatrení orgánov štátnej a verejnej správy v prospech rozvoja vidieka a poľnohospodárstva. Prinášame ich v plnom znení.

Vidiek si hľadá budúcnosť

Vidiek si hľadá svoju budúcnosť, najmä v prímestských obciach rastie význam funkcie bývania, v iných zasa význam rekreácie a služieb, spojených s turizmom. Poľnohospodárske využívanie územia však zostáva nezastupiteľným z hľadiska udržiavania prírodných zdrojov, spravovania krajiny a z hľadiska ochrany životného prostredia.

Vidiek je už tradične miestom zdravého bývania a ľudských vzťahov, ktoré mesto nepozná. Ohrozená je však vidiecka kultúra v prímestskej zóne, nová výstavba má charakter satelitu mesta, stráca sa rešpektovanie miestnych tradícií v stavebnej kultúre a vo svojráznosti architektúry.

Podľa prof. Michala Šarafina chýba regionálne plánovanie sídelného rozvoja. Živelný rozvoj bývania vo vidieckych obciach likviduje príležitosti pre poľnohospodárske využívanie pôdy a ostatných zdrojov, a preto je nevyhnutné, aby samosprávy v územnom plánovaní a v stavebnej regulácii zabezpečovali dostatočný priestor pre poľnohospodársku výrobnú funkciu vidieka. Pre zabezpečenie obnovy a rozvoja dediny môžu byť významným zdrojom aj príjmy z vidieckej turistiky a z agroturistiky.

Slabý sociálny a ekonomický rozvoj vidieka v niektorých regiónoch nie je iba dôsledkom nedostatočne rozvinutej ekonomickej infraštruktúry a reštrukturalizácie poľnohospodárstva, ale aj dôsledkom klesajúcej úrovne ľudského kapitálu. Je dôležité podporovať osvetu, najmä školiace a poradenské aktivity.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down