S komplexnou ponukou pre každé pole

„Šľachtenie odrôd stále prináša pokrok, hlavne v úrodách. Avšak dnes je čoraz náročnejšie využiť tento šľachtiteľský pokrok „na pôde“. Podmienky daného roka nie vždy umožnia, aby sa potenciál odrody naplno prejavil,“ povedala Ing. Jana Garaiová, zástupkyňa spoločnosti RWA SLOVAKIA na odbornom seminári v Krakovanoch.

V úvode zdôraznila, že finálny výber odrôd do ponuky spoločnosti RWA je precízny a postavený na dátach z rozsiahlej siete pokusov, realizovaných v spolupráci s vedeckými inštitúciami, univerzitami a odbornými pracoviskami. Skonštatovala, že medzi najvypuklejšie problémy, ktoré zaťažujú poľnohospodárov v súvislosti s klimatickými zmenami, je dostupnosť vody pre rastliny. Vplyv stresov, hlavne z nedostatku vlahy je viditeľný najmä pri plodinách s krátkou vegetačnou dobou. Nemenej dôležité sú i dlhotrvajúce suchá a vlny horúčav. Aj ozimná pšenica citlivo reaguje, napr. na teploty nad 27℃. Vysoké teploty urýchľujú fenologický vývoj a odrody tak nemôžu dosiahnuť svoj úrodový potenciál. „Je to výzva pre šľachtiteľov, aby nové odrody čo najlepšie dokázali reagovať na takéto podmienky,“ dodala J. Garaiová. Rastliny sa musia vysporiadať s abiotickým stresom, ktorý je kombináciou kratšieho fenologického vývoja a fyziologických porúch počas kvitnutia a opelenia. Hlavný negatívny vplyv abiotického stresu súvisí so zníženým počtom zŕn v klase, pričom bazálna/terminálna sterilita výrazne obmedzuje potenciál úrody. „Neexistuje jediná stratégia, ktorá by vyriešila všetky problémy a to hlavne preto, že je ťažké predvídať, v ktorom štádiu bude rastlina negatívne ovplyvnená. Je preto dôležité zamerať sa na všetky eliminovateľné straty, hlavne vo vodnej bilancii, napr. uplatňovaním rôznych ochranných spôsobov obrábania pôdy, uviedla J. Garaiová. Skonštatovala tiež, že v posledných rokoch prichádza k uprednostňovanie skorých odrôd, čo ale v stredoeurópskom priestore nie je vždy spoľahlivé riešenie, keďže vplyv na vegetáciu majú ročníkové podmienky. Za veľký problém považuje prelomenie rezistencie odrôd voči patogénom, čo musí byť predmetom informácií smerom k pestovateľom, ako pristupovať v ochrane danej plodiny, resp. odrody.

Spoľahlivo fungujúce overené odrody

Dlhoročnou stálicou ponuky, už od roku 2012,  je osinatá odroda Energo zo šľachtiteľskej stanice Saatzucht Edelhof. Ako uviedla J. Garaiová - pestovateľov presvedčila veľmi dobrou prispôsobivosťou k rôznorodým podmienkam prostredia. Na intenzitu pestovania ako aj dobrú predplodinu reaguje vytvorením veľmi dobrých úrod. Je najstabilnejšou odrodou v ponuke z pohľadu nezmeneného zdravotného stavu. Stabilná je aj parametroch kvality, najmä v obsahu bielkovín, ktoré podrží aj pri vyššej úrode. Podobne, ďalšia ťažisková odroda pšenice Bernstein dosahuje vysokú kvalitu, najmä vysoký obsah bielkovín aj pri nižšej úrovni hnojenia. Presadila sa vďaka výborným agronomickým vlastnostiam, úrodovej stabilite, prispôsobivosti k podmienkam prostredia, špičkovou odolnosťou proti poliehaniu a výbornému zdravotnému stavu, najmä odolnosťou proti hrdzi plevovej a fuzariózam. „Avšak došlo pri nej k prelomeniu rezistencie proti hrdzi pšeničnej, na čo je potrebné reagovať v ochrane,“ upozornila J. Garaiová. Odroda Julie je kombináciou množstva pozitívnych vlastností. V prvom rade elitných potravinárskych parametrov a vysokej úrody. Má výbornú mrazuvzdornosť, skoro dozrieva, prednosťou je výborný zdravotný stav listov a klasov. Jej špecifikum je odolnosť proti virózam, čo preukázala v praxi. Plusom navyše je prispôsobivosť k rôznorodým podmienkam prostredia (pôdnym, klimatickým), vďaka čomu je možné ju pestovať vo všetkých výrobných oblastiach, ako aj v ekologickom režime.

Tvrdé pšenice, jačmeň, raž, ovos

V sortimente tvrdých pšeníc je pestovateľsky etablovaná odroda Wintergold, ktorú však postupne v ponuke nahradí nová odroda Limbodur z rakúskeho šľachtenia Saatzucht Donau. „Je to úplne odlišný typ tvrdej pšenice, má lepší zdravotný stav, má lepšiu odolnosť voči virózam. Prednosťou odrody je „bezpečná kvalita“  založená najmä na stabilnej a vysokej sklovitosti,“ dodala k novinke J. Garaiová.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down