20.01.2012 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šanca pre malých prvovýrobcov

V novembri minulého roku vstúpil do platnosti nový systém predaja konečnému spotrebiteľovi a budovania potravinárskych prevádzok, a 1. februára budú už aj vypísané výzvy na podporu tohto systému.

Ako uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon, ministerstvo vyčlenilo na implementáciu nariadení vlády o predaji konečnému spotrebiteľovi a občasných bitúnkoch z Programu rozvoja vidieka celkovo 37 miliónov eur. Podpory budú pritom určené pre mikropodniky s maximálne desiatimi zamestnancami a malé podniky, ktoré majú do 50 zamestnancov. Výzvy na Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem a Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva budú podľa ministra otvorené celý február.
„Prvá časť prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na Opatrenie 1.1, v celkovej výške 20 miliónov eur je určená pre prvovýrobcov a bude slúžiť na budovanie občasných bitúnkov a rozrábkarní, baliarní alebo predajní priamo na farme. Z tejto sumy bude možné podporiť napríklad aj nákup chladiarenských áut s hmotnosťou do 3,5 tony. Žiadateľ bude môcť predložiť projekt v maximálnej výške 150-tisíc eur, pričom maximálna výška podpory bude 40 percent,“ konštatoval Zsolt Simon.
Ako ďalej pokračoval, ďalšia výzva (Opatrenie 1.2) v celkovej sume 15 miliónov eur je určená na podporu rozšírenia jestvujúcich spracovateľských kapacít, ale napríklad aj pre tých prvovýrobcov, ktorí budú chcieť rozšíriť svoje podnikateľské aktivity o vlastnú predajňu mimo farmy. V tomto prípade môže žiadateľ predložiť projekt v maximálnej výške 100-tisíc eur a maximálna výška podpory bude 40 percent.
V rámci spomenutého Opatrenia 1.2 bude možné predkladať i projekty na podporu spracovania lesných produktov. Na tento účel je vyčlenená celková suma dva milióny eur, pričom maximálna hodnota jedného projektu predstavuje 100-tisíc eur a maximálna podpora 50 percent z hodnoty projektu.
Ministerstvo podľa Zsolta Simona nebude v tomto prípade žiadateľov zaťažovať náročnou administratívou. „Žiadateľ najskôr predloží Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) krátku a pomerne jednoduchú žiadosť. Platobná agentúra žiadosť vyhodnotí a úspešní žiadatelia budú až potom predkladať potrebné potvrdenia a doklady. Od tých žiadateľov, ktorých projekty nebudú úspešné, nebudeme teda žiadať nič. Na druhej strane, úspešným žiadateľom už nebude stačiť vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky, ale bude potrebovať potvrdenie,“ vysvetlil minister s tým, že prvé rozhodnutia by mohli byť vydané už koncom februára, respektíve začiatkom marca.
Minister zároveň dodal, že pri bodovaní projektov bude mať najväčšiu váhu (35 až 40 bodov) to, že predmetom projektu je investícia súvisiaca s priamym predajom vlastnej produkcie žiadateľa. Tridsať, respektíve dvadsať bodov automaticky získa projekt vtedy, keď pôjde o mikropodnik a malý podník. Významným bodovacím kritériom je však aj to, ak sa v rámci projektu vytvoria pracovné miesta, a to minimálne na dobu jedného roka.
„Za vytvorenie jedného pracovného miesta dostane žiadateľ 10 bodov a za dve a viac pracovných miest to bude 15 až 20 bodov. Predpokladáme, že v prípade vyčerpania celého objemu prostriedkov z tejto výzvy sa vytvorí 600 až 1 000 nových pracovných príležitostí,“ uviedol Zsolt Simon.
Na otázku, či zvýhodnenie malých podnikov nepovažuje za diskriminačné, minister odpovedal, že iné východisko v podstate ani nemali, pretože diskriminačne boli nastavené pravidlá pri prvej výzve na Opatrenie 1.1, keď boli jednoznačne uprednostnené veľké subjekty, respektíve veľké projekty.
„Už máme k dispozícii strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 z ktorého vyplýva, že z hľadiska počtu úspešných projektov, ktorých by podľa PRV malo byť 2-tisíc, stanovený plán neplníme ani na polovicu. Takže, ak sa chceme vyhnúť sankciám zo strany Európskej komisie, musíme jednoznačne zvýšiť počet úspešných projektov. Práve preto sme túto výzvu zamerali na malé podniky. Predpokladám, že celkovo by sme mohli podporiť minimálne 600 žiadateľov. Na porovnanie, v rámci prvej výzvy na Opatrenie 1.1 sa podporilo 900 projektov, na ktoré išlo až 90 percent z celkového objemu prostriedkov určených na toto opatrenie,“ konštatoval Zsolt Simon.
Minister zároveň pripomenul, že väčšia časť z 37 miliónov eur určených na spomenuté výzvy, tvoria prostriedky získané tým, že niektorí žiadatelia odstúpili od projektov, respektíve znižovali ich hodnotu, ktoré boli úspešné pri prvej výzve na Opatrenie 1.1. „Tých 37 miliónov eur máme k dispozícii už teraz, ale nevylučujem, že 1. februára to môže byť aj vyššia suma, keďže otázka redukcie tých veľkých projektov je stále otvorená,“ dodal minister.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down