08.03.2019 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien v pôde vo vodorovnej i zvislej rovine.

Pri sejbe však nezáleží len na priestorovom rozmiestnení semien, veľkú úlohu hrá tiež kvalita vytvoreného osivového lôžka (veľkosť, hĺbka, stav utuženia dna brázdy, ...), správne zahrnutie semien pôdou a prípadne aj následné utuženie pozemku (valcovanie). Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité aj zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien - správna a rovnomerná hĺbka výsevu.

Pestovatelia od sejačiek využívaných pri zakladaní porastov poľných plodín požadujú takisto určité vlastnosti, napr. aby zabezpečili dodržanie merného výsevku na celom pozemku, aby bola dodržaná rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku, aby boli podľa možnosti univerzálne pre použitie na výsev rôznych druhov semien (samozrejme okrem jednoúčelových strojov), aby nedochádzalo k poškodzovaniu semien, aby mali jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku, aby sa ľahko obsluhovali, boli výkonné a pod.

Presná sejba je vo svojej podstate zvláštnym spôsobom riadkového výsevu jednotlivých semien na konečnú vzdialenosť do širokých riadkov (200 - 1000 mm). Ide o tzv. prerušovaný výsev, pri ktorom sa vzdialenosti semien uložených v riadku nachádzajú v rozmedzí 30 až 350 mm. Presná sejba sa používa u poľných plodín (repa, kukurica, ...) a hlavne potom pri výseve zelenín. Cieľom je dokonalé rozmiestnenie semien bez nutnosti následnej redukcie počtu jedincov (prerezávanie) a úspora často veľmi drahého hybridného osiva.

Dokonalejším variantom presného riadkového výsevu je presný pásikový výsev, pri ktorom je na jednotku dĺžky (1 m) pásiku vysiaty presný počet semien. Najdokonalejším variantom presného výsevu je však výsev do dvojriadkov alebo trojriadkov, kedy sú semená ukladané do pôdy tak, že výsledným efektom je dosiahnutie absolútne dokonalých priestorových podmienok pre rast rastlín.

Rozdelenie sejačiek na presný výsev

Podľa spôsobu použitia ich môžeme rozdeliť na sejačky univerzálne, ktoré umožňujú výsev mnohých druhov semien rôznych veľkostí a tvarov a špeciálne, ktoré sú vhodné pre výsev niekoľkých málo druhov semien s podobnými vlastnosťami.

Sejačky na presný výsev (t.j. na presné uloženie osiva do zvolenej vzdialenosti v riadku) môžeme podľa typu výsevného ústrojenstva rozdeliť na mechanické a pneumatické. Pri mechanických sejačkách je osivo naberané do kalibrovaných naberacích jednotiek, ktoré ho potom unášajú do výpadovej polohy. K „mechanickým“ sejačkám patria stroje s výsevným ústrojenstvám kotúčovým, pásikovým a lyžičkovým.

Pneumatické sejačky môžu mať výsevné ústrojenstvo pracujúce na princípe pretlaku, alebo podtlaku. Pretlakové kotúčové výsevné ústrojenstvo sa skladá podobne ako mechanické ústrojenstvo z kotúča, na ktorého obvode sú jamky, do ktorých sa naberá osivo. Jamky sú však väčšie ako jedno semeno, preto sa naberie viac kusov. Prebytočné semená vyfúkne prúd vzduchu vychádzajúci z dýzy, ktorá ústi nad kotúčom, a v jamke zostane iba jedno semeno. Tento systém sa používa hlavne pri výseve veľkých semien (kukurica, fazuľa, ...). Podtlakové kotúčové výsevné ústrojenstvo sa skladá z dierovaného kotúča, ktorý je opatrený otvormi zodpovedajúcimi veľkosti pre dané osivo. Kotúč sa pri práci otáča a v naberacej a dopravnej časti výsevnej jednotky je z jednej jeho strany odsávaný vzduch. Na druhej strane pritláča atmosférický tlak semeno k otvoru.

Pneumatický princíp práce a najmä princíp prisávania nie je tak citlivý na veľkosť a tvar osiva, pneumatické stroje sú preto spravidla univerzálnejšie, mechanické sejačky sa často konštruujú ako prakticky „jednoplodinové“ - pre výsev napr. cukrovej repy.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down