04.07.2011 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Signalizačná správa

Ošetrujeme proti kukuričiarovi koreňovému.

Už minulý týždeň sme hodnotili jún ako zrážkovo mierne nadpriemerný, čo sa v týchto dňoch ešte potvrdilo a zvýraznilo. Preto ochrana proti vlhkomilným chorobám, ako sú plesne, chrastavitosti, antraknózy či septórie, bude viac-menej aktuálna pri mnohých plodinách až do konca ich vegetačnej doby. Toto konštatovanie sa netýka neskorých odrôd, ktorých ošetrovanie v auguste bude závisieť od konkrétneho vývoja počasia.

V oblastiach s častými zrážkami sa môžu začať objavovať prvé príznaky septóriovej škvrnitosti zeleru. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Chorobu preventívne obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, aj viac) a výber odolných odrôd. Pretože choroba sa prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti sú povolené dva meďnaté prípravky, a to Kuprikol 50 a Cuprocaffaro. 

Koncom júna boli v najjužnejších okresoch zaznamenané prvé dospelce kukuričiara koreňového. Ochrana proti nemu musí zahŕňať celý komplex opatrení, a to:
– osevný postup: opakované pestovanie kukurice na tom istom poli raz za 2 roky alebo 2-krát za 3 roky, zakaždým v kombinácii s ošetrením insekticídmi proti dospelcom alebo s inými opatreniami či ošetreniami;
– odstraňovanie rastlín z výdrvu z polí nevysiatych kukuricou;
– sledovanie populačnej hustoty na lapačoch a vizuálne v porastoch: veľmi významné na určenie prahu škodlivosti pre nasledujúci rok, alebo termínu ošetrenia v prebiehajúcom roku – ošetrenie sa odporúča pri vrchole náletu alebo 3 týždne po začiatku letu, pričom tieto termíny sa často kryjú; 
– spracovanie pôdy; najmä hlboká jesenná orba a vylúčenie bezorbových systémov pestovania;
– zníženie percenta obsiatej plochy kukuricou – čo najviac pod 50 %;
– prednostné využívanie osív s nižším číslom FAO, ktoré skôr kvitnú;
– dodržanie optimálneho počtu rastlín na hektár, teda optimálneho výsevku;
– výživa rastlín, hlavne hnojenie organickými hnojivami (najlepšie maštaľným hnojom);
– ochrana proti larvám škodcu morením osív alebo pôdnymi insekticídmi (pri skoršej sejbe je vhodnejšie aplikovať pôdne insekticídy pri kultivácii, než pri sejbe, kvôli neskôr sa liahnucim larvám);
– ošetrovanie proti dospelcom na zamedzenie zvýšenia populačnej hustoty kukuričiara v nasledujúcom roku;
– kombinovanie opatrení proti larvám a proti chrobákom. V prípade vysokej početnosti dospelcov odporúčame ošetrenie proti nim najmä u lahôdkovej a osivovej kukurice približne v polovici júla prípravkami Decis EW 50 a Delta EW 50 povolenými do kukurice na zrno alebo Fury 10 EW povoleným do kukurice všeobecne. 
Ing. STANISLAV BAROK 
ÚKSÚP – OOR

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down