Signalizačná správa: Najskôr sa začínajú ošetrovať broskyne

Po veľmi dobrej zime pomaly prichádza jar a s ňou prebudenie vegetácie. A zároveň nastupujú aj škodlivé organizmy.

Z ovocných stromov sa najskôr ošetrujú broskyne, ktoré napáda veľmi nebezpečná choroba – kučeravosť broskyňových listov. Pri jej silnom výskyte môže dôjsť až k úplnému výpadku úrody, pri opakovaných viac rokov po sebe nasledujúcich výskytoch aj k odumretiu celých stromov. Pre šírenie tejto choroby je potrebné vlhké a daždivé počasie a nižšie teploty okolo 10 °C. Hube vyhovujú skôr nižšie ako vyššie teploty. Najdôležitejšie sú dažde v období pučania priamo do rozvíjajúcich sa púčikov, vlhkosť alebo sucho dlho pred pučaním nemá väčší vplyv na výskyt tejto choroby. Podľa predpovede počasia má byť najbližších minimálne 10 dní naďalej premenlivých, ustálené počasie s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Najúčinnejšou ochranou je správne načasovaný postrek, a to v období nalievania sa púčikov, keď sa začínajú z púčikov vysúvať prvé vrcholčeky zelených lístkov. Je to veľmi krátky čas, ktorý je pre dobrú účinnosť rozhodujúci. Aj z tohto dôvodu je potrebné veľmi presne sledovať túto fenofázu a ošetrovať presne v správnom čase! Neošetruje sa iba v období, keď sa očakávajú mrazy. Vysokú účinnosť vykazujú najmä meďnaté prípravky Cuproxat SC (aj v malospotrebiteľskom balení – „MB“), Champion 50 WG (aj MB) alebo Kuprikol 50 (aj MB), pri ktorých pri správnom ošetrení možno dosiahnuť jedným postrekom uspokojivé výsledky. Iba pri pokračujúcom vlhkom a chladnom počasí, ktoré predlžuje pučanie a tým aj možnosť infekcie, a najmä v prípade dažďa priamo do pučiacich púčikov, odporúčame ešte jeden postrek, ale už organickými fungicídmi, ako sú Delan 700 WDG, Dithane M 45, Novozir MN 80 alebo Syllit 400 SC a v malospotrebiteľskom balení aj Syllit 65. Tieto možno použiť samozrejme aj pri pučaní. Druhé ošetrenie treba vykonať 7 – 14 dní po prvom ošetrení, najneskôr do začiatku kvitnutia stromov. Ošetrenie po kvitnutí sa už neodporúča, pretože má veľmi nízky účinok. Množstvo postrekovej tekutiny by malo byť vyššie, a to 1 000 litrov na ha. Po kvitnutí je potrebné poškodené listy mechanicky odstrániť.

Na porastoch hlavne ozimného cesnaku škodí mucha fúzavka cesnaková. Vylieta skoro na jar pri teplotách nad 10 °C. Po viacerých dňoch s touto teplotou sa dá očakávať kladenie vajíčok. V tomto roku už prvé takéto oteplenie bolo. Postrek má význam iba v lokalitách s pravidelnými výskytmi, a to prípravkami Karate zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS a Lambdol (všetky v koncentrácii 0,05 %), ktorý možno o 14 dní po prvom postreku zopakovať. Jarný cesnak fúzavka nenapadá.

Ing. STANISLAV BAROK, ÚKSÚP – OOR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *