Silážovanie 2017

Silážovanie sa začína už na poli. Zvládnutie výroby kvalitných siláží je základom vysokej úžitkovosti a dobrého zdravia zvierat. To mnohí chovatelia dobre vedia. A vedia aj to, že silážovanie sa nezačína v silážnom žľabe, ale už na poli. Takisto majú jasno v tom, že i malá chyba v celom „výrobnom reťazci“ dokáže výrazne znížiť výslednú akosť konzervovaných krmív a tým aj citeľne „odkrojiť“ z očakávaných tržieb. Napriek tomu, že príprava hodnotných a chutných siláží by mala byť centrom záujmu každého poľnohospodárskeho podniku či chovateľa, a to nielen z ekonomického, ale aj z nutrično-dietetického hľadiska, v praxi sa ukazuje, že kvalite objemových krmív a ich silážovaniu sa v mnohých chovoch ešte stále nevenuje dostatočná pozornosť.

Nová špeciálna odborná príloha SILÁŽOVANIE, ktorú práve držíte v rukách, prináša zopár cenných poznatkov z vedecko-výskumnej praxe. Článok Silážovanie vlhkého miaganého zrna kukurice je efektívne a aj praktické ozrejmuje výhody skrmovania silážovaného miaganého kukuričného zrna v kŕmnych dávkach dojníc a venuje sa aj jeho konzervovaniu a uskladneniu.
V ostatnom období stúpa význam pestovania ďatelinotrávnych miešaniek, ktoré sú pre nižšiu zaburinenosť a chorobnosť takýchto porastov výhodnejšie ako monokultúry ďateliny lúčnej, a zároveň poskytujú vyššie a stabilnejšie úrody sušiny. A z krmovinárskeho hľadiska práve takáta siláž disponuje vyrovnaným pomerom živín, o čom sa píše v štúdii Silážovanie jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek.
V príspevku Mykotoxíny v silážach predstavujú pre dojnice veľké zdravotné riziko upozorňujeme na analýzy z posledných rokov, ktoré jednoznačne ukázali, že mykotoxíny sú bežnými kontaminantmi väčšiny krmív. To by si mali uvedomiť najmä tí chovatelia, ktorí boli doposiaľ presvedčení o tom, že produkčné a zdravotné problémy, spojené s prísunom týchto toxických metabolitov do organizmu dojníc nie sú až také časté.
Hoci prevažná väčšina tráv a strukovín sa zberá v stave zrelosti a riadne sa fermentuje, časť z nich „zmaslovie“ a kazí sa. V článku Aby lucerna a siláže sena nezhnili kvôli fermentácii klostrídiami sú uvedené kritické kontrolné body pri výrobe siláží, na ktoré sa treba zamerať v snahe o predídenie tejto situácii.
Výsledky pokusu, v ktorom sa skúmalo, do akej miery dĺžka rezanky zavädnutej lucerny a prídavok aditív ovplyvnia kvalitu fermentačného procesu, sú zhrnuté v odbornej štúdii s názvom Vplyv dĺžky rezanky lucerny na kvalitu fermentačného procesu a stabilitu siláže.

Prajem vám užitočne strávený čas pri čítaní tejto odbornej prílohy.

PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

 

silaz-2017-web

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *