16.02.2023 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

NUTRINOTM MAXX

Silné a praxou overené partnerstvo pre vysoko účinné prihnojenie dusíkom na list

Hodnota dusíka: dôležitosť a význam informovaných rozhodnutí

Z poľných pokusov: Prihnojujte dusíkom často a nižšími dávkami

Možno predpokladať, že niektorí z agronómov budú aj naďalej pochybovať o zmysluplnosti ďalšieho nákupu dusíkatého hnojiva na prihnojenie v priebehu aktívnej vegetácie, preto je užitočné si pripomenúť, aká je návratnosť investície do dusíkatých hnojív. V praxi všeobecne zavedené prehnojovanie minerálnymi dusíkatými hnojivami je tento rok zásadne ovplyvňované legislatívnymi zmenami, novými dotačnými programami a v neposlednom rade bezprecedentným rastom cien a nejasností v dostupnosti hnojív v termínoch prihnojenia.

Pokiaľ ide o to, kedy a ako pristúpiť k prípadnému zníženiu dávky granulovaných (napr. močovina, liadok, atď.) a kvapalných (napr. DAM) dusíkatých hnojív, možno všeobecne znížiť aplikačné dávky dusíka vo všetkých aplikačných termínoch, alebo aspoň u posledných dvoch aplikácií. Je to lepšie riešenie ako jednu z aplikácii úplne vynechať.

Z výsledkov nutričných pokusov v tuzemsku aj zahraničí všeobecne vyplýva, že „málo a často“ je pre príjem dusíka výhodnejšie a úroda plodiny je vyššia ako pri jednej alebo niekoľkých vysokých dávkach dusíka. Bola preukázaná úspora až 150 kg N/ha (v závislosti na miestnych podmienkach, pestovanej plodine atď.). Viac informácií získate na nižšie uvedených kontaktoch.

Najväčšia priorita: Účinnosť a využitie dusíka

Dosiahnutie maximálnej účinnosti každého aplikovaného kilogramu dusíka by mala byť vždy kľúčovým cieľom, tento rok nevynímajúc.

Veľa z nižšie uvedeného súvisí s dôrazom na prácu s detailmi a aj keď zmeny samy o sebe môžu viesť iba k malým ziskom, spoločne a v širšom kontexte môžu znamenať významný krok vpred. Je dôležité venovať sa nasledujúcim bodom:

Obmedzte akékoľvek straty dusíka

 • Ak ste vysiali kryciu plodinu, ktorá by zadržiavala dusík ostávajúci v pôde po zbere, je dôležité pamätať na to, že dusík zachytený v zelenom materiáli potrebuje čas, aby sa rozložil, aby bol dostupný pre jariny.
 • Dusík aplikovaný počas vegetácie sa môže strácať rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie. Buďte preto obozretní najmä pri skorých jarných aplikáciách, kedy sa plodiny po zime „prebúdzajú“, začínajú rásť a dusík prijímajú len v obmedzenej miere. Zvážte pôdne podmienky, sledujte predpovede počasia a aplikujte iba znížené dávky dusíka, pokiaľ existuje zvýšené riziko jeho strát.
 • Dusík sa môže strácať aj do atmosféry vo forme čpavku z močoviny, takže sa uistite, že je aplikovaný v obdobiach s nižším rizikom (chladné a vlhké pôdy) a močovinou, ktorá bola ošetrená inhibítorom ureázy, aby ste predišli nechceným stratám.
 • Ak používate kvapalné hnojivo (napr. DAM), ktoré obvykle obsahuje aj určitý podiel močoviny, stratám dusíka sa predíde pridaním inhibítora ureázy.
 • Za výhodné možno považovať čiastočné alebo úplné nahradenie granulovaných a kvapalných hnojív aplikovaných v druhej polovici vegetácie moderným, praxou aj v pokusoch overeným, roztokovým hnojivom s riadeným uvoľňovaním dusíka NUTRINOTM . Hnojivo sa aplikuje postrekom pozemnými postrekovačmi s bežnými tryskami pre aplikáciu POR (v dávke vody 200 l /ha), ale aj prostredníctvom rýchlo sa rozvíjajúcej a modernej aplikácie dronmi. Po aplikácii na list je NUTRINOTM vysoko účinné, bez strát, odolné voči zmytiu, neodparuje sa do ovzdušia a nepoškodí listovú plochu. Množstvo dodaného dusíka je podstatne vyššie a tiež bezpečnejšie ako pri aplikácii rozpúšťanej močoviny. Samozrejmosťou je výborná miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín (fungicídmi, insekticídmi atď.), listovými hnojivami a bostimulantmi. NUTRINOTM je vynikajúce v plodinách, kde aplikácia dusíka predĺži dobu trvania zapojenia porastu a výrazne zlepší úrodu (repka olejná, kukurica, cukrová repa, zemiaky a pod.). Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri aplikácii v obilninách, najmä v podmienkach tvorby prísušku a prihnojenia na úrodu aj kvalitu zrna.

Prispôsobte aplikačné dávky dusíka potenciálu plodiny a vašej konkrétnej situácii

 • Zhodnoťte hladinu dusíka pôdnych blokov vzorkovaním (napr. N-min) za účelom úpravy požadovanej dávky dusíka.
 • Rovnako stojí za to pozrieť sa späť na svoje historické údaje o úrovni obsahu bielkovín a dusíka v obilninách. Môže to mať priamu súvislosť s dosiahnutými úrodami a použitými dávkami dusíka, čo je mimoriadne užitočné pri posudzovaní toho, ako blízko boli vaše celkové dávky ekonomickému optimu v minulosti a ako upraviť budúce aplikačné dávky. Aby bolo do budúcnosti možné dávky upraviť ešte presnejšie, je možné odporučiť odoberať vzorky a robiť rozbory z jednotlivých pôdnych blokov, prípadne výnosových zón. Lepšie porozumiete variabilite pôdnych blokov a lepšie stanovíte aplikačné dávky dusíka.
 • Počas vegetácie neustále sledujte potenciál pestovaných plodín, aby ste posúdili, či by stále mali dostávať plánované dávky dusíka alebo či by bolo možné dusík presunúť na pôdne bloky s vyšším výnosovým potenciálom. Satelitné snímky biomasy sú fantastickým spôsobom, ako posúdiť stav porastu a rozhodnúť sa o prihnojení jednotlivých pôdnych blokov (viac na danú tému v ďalšom čísle časopisu Agromanuál v článku NUTRINO MAXX).
 • Zmena aplikačných dávok dusíka v jednotlivých pôdnych blokoch by sa mala uskutočniť s ohľadom na stav porastu, na základe dôležitých snímok biomasy, výnosových máp a posúdenia celkového potenciálu plodiny agronómom. Takýto prístup by sa mohol veľmi dobre použiť pri stanovení dávok variabilného prihnojenia dusíkom.

Záver: Pomôžeme vám urobiť správne rozhodnutia o výžive dusíkom

Problematika prihnojenia dusíkom je komplexná, je tu množstvo informácií na ich pochopenie a „strávenie“, ale je nevyhnutné sa vrátiť k jednej z úvodných poznámok: je prvoradé, aby všetky rozhodnutia týkajúce sa prihnojenia dusíkatým hnojivom boli dobre informované a založené na faktoch, s prihliadnutím na vaše individuálne požiadavky a okolnosti.

Robiť reaktívne, dokonca aj okamžité rozhodnutia, môže byť v súčasnej „klíme“ lákavé, najmä keď vezmete do úvahy, že nedávne udalosti na trhu šokovali celé odvetvie. Zásadné riziká spojené s týmto štýlom prístupu však naozaj nemožno ignorovať. Realita je taká, že je toho veľa, čo treba zvážiť, ale čo je dôležité, nemusíte to robiť sami.

Konzultácie a odporúčania na Slovensku:

Blumeria consulting s.r.o.

Ing. František Staňo, + 421 911 160 041

Marcela Hrehová, +421 918 768 848

www.blumeriaconsulting.sk

Konzultácie a odporúčania v Česku:

Ing. Luděk Novák, + 420 775 391 431

Ing. Pavel Kratochvíl, + 420 606 754 616

www.agrinova.cz

NUTRINOTM

Roztokové hnojivo s riadeným uvoľňovaním dusíka

 • až 8-krát účinnejšie ako granule minerálnych dusíkatých hnojív
 • 100%-ná úspora operatívnych nákladov na rozhadzovanie granulovaných dusíkatých hnojív
 • až 95%-ná využiteľnosť dodaného dusíka
 • rovnomerná dostupnosť dusíka počas 6-8 týždňov po aplikácii, aj v období tvorby prísušku
 • odolné voči zmytiu dažďom a neprchavé
 • bez rizika popálenia listov pri aplikácii sólo alebo v zmesi s prípravkami na ochranu rastlín
 • lepšia bilancia dusíka v zmysle nitrátovej smernice
 • vhodné na cielené prihnojenie dusíkom podľa aplikačných máp
 • nízka aplikačná dávka (10–30 l/ha)

Edward Downing, Frontier, preklad a úprava textu Ing. Luděk Novák, Agrinova Group, Ing. Zuzana Zimániová, Blumeria consulting s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down